Paper 114

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

114 - TitleIntranetlerin cagdas bilisim teknolojileri icindeki yeri ve kurumsal yapi üzerindeki etkileri
AuthorsIsmail Hakki Nakilcioglu, Afyon Kocatepe Universitesi & TBD
PC MemberNo
Contact personIsmail Hakki Nakilcioglu, inakilci@yahoo.com , 0542-3831023
Main Fields4. Bilgisayar Aglari, intranet, extranet
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİntranet “İnternet yöntemlerinden yararlanılarak oluşturulmuş, bir kurum veya firma bünyesindeki özel ağ” olarak tanımlanabilir. İntranet, İnternet üzerinde kullanılan standart teknolojileri ve protokolleri kullanır, fakat kullanım yalnızca kuruma özgüdür. İntranetlerin İnternet’e bağlı olmaları zorunlu değildir, bununla birlikte intranetler genellikle kontrollü bir şekilde İnternet’e bağlıdır.
İntranet, kurum içi bir özel ağ olarak düşünülebilir. İnternet global bir etkileşim kanalı, intranet ise planlı bir şekilde kısıtlanmış bir etkileşim ve iletişim ortamıdır. İntranet, İnternet üzerine kurulmuş, yalnızca bir grubun; genelde şirket çalışanlarının ya da üyelerin kullanımına sunulmuş bir yapıdır. Çoğu kez, İnternet ve intranet güvenlik amacıyla birbirlerinden fiziksel olarak ayrılmışlardır.
İnternet teknolojilerinin intranet ortamında uygulanması, bir örgüt içindeki bilginin kullanımını ve değerini olağanüstü ölçüde artırır.
Gerek resmi kurumların gerekse iş dünyasının ilgi duyduğu iletişim modeli olan intranetlerin önemli bir özelliği de örgütün sağlıklı yapılanmasına ve birimler arasındaki iletişimin sağlıklı işleyip yoğunlaşmasına olan katkısıdır. İntranetler takımlar ve gruplar arasındaki iletişimi ve grup çalışmasını kolaylaştırır ve maliyetleri aşağı çeker.
Kullanıcılar için sağlanan önemli bir avantaj ise çeşitli form ve kalıplardaki bilgiye kolay erişimdir. Bu sayede maliyetler de önemli ölçüde azalmış ve bilgi akışında verimlilik artışı sağlanmış olur.
İntranet, yalnız belirli bir kuruluş içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağlarını (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tabanlı bir ağdır. Yani, küçük İnternet’tir ya da İnternet’in daha özel bir biçimidir denebilir. İntranetler geçityollarıyla (gateway) diğer networklere bağlanabilir. Bunların temel kuruluş amaçları, kuruluş bünyesinde bilgileri ve bilgi işlem kapasitesini paylaşmaktır. İntranetler, şirket içi tele-konferans uygulamalarında ve farklı birimlerdeki kişilerin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılır.
İntranetlerin gördüğü genel kabul ve yaygınlığın bir diğer önemli nedeni de bu sistemdeki uygulamaların “dağıtık bilişim modeli”ni tam olarak desteklemesidir. Bu sayede kurum içerisindeki kullanıcılar aynı sunucuları ve bu sunuculardaki verilerle öteki donanım araçlarını özgürce paylaşabilmektedirler.
Bildiride, intranetlerin çağdaş bilişim teknolojileri içindeki yeri ve özellikle kurumsal yapı üzerindeki etkileri irdelenmeye çalışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Intranet, Internet, Bilisim Teknolojileri
RemarksBildiri tam metni kisa sürede elinizde olacak.
Saygilarimla.
Yrd. Doc. Dr. Ismail H. Nakilcioglu

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente