Paper 127

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

127 - TitleBİLGİYE ERİŞİMDE SAYISAL UÇURUMUN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
AuthorsMustafa ALKAN, Telekomünikasyon Kurumu
Hakan TEKEDERE, Gazi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHakan Tekedere, tekedere@gazi.edu.tr , 03124841125
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGünümüz dünyasında insanlığın artan ihtiyaçları yeni gelişmeleri ve yeni teknolojileride beraberinde getirmiştir, çağa adını vermeye başlayan bilişim teknolojileri ise, bütün gelişmelerin önünde büyük bir hızla ilerleme göstermektedir.
Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki sayısal uçurum aynı hızla artmaktadır. Bu artış, dünyada eğitim başta olmak üzere, ekonomik, siyasi kültürel ve sosyal birçok konuda uçurumun boyutlarını önemli ölçüde genişletmekte ve dünya dengelerinde olumsuz yansımalar oluşturmaktadır. Sayısal uçurumun azaltılması, bilişim teknolojilerin yaygın kullanımı ve global dünyanın bilgi paylaşımını da beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda ülkeler arası ekonomik ve sosyal uçurumlar önemli ölçüde azalacak ve bilişim teknolojilerinden bütün toplumlar yeterince faydalanmış olacaklardır.
Bu çalışmada, sayısal uçurumun tanımı yapılarak, sayısal uçurum nedenleri üzerinde durulmuştur. Bazı ülkelerdeki durum tespit edilerek karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Dünya ve Türkiye karşılaştırmalı durum analizi yapılmıştır. Dünya’da ve Türkiye’deki e-stratejiler ve e-hizmetler/uygulamalar açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ülkemizdeki uçurumun kapatılması için yapılanlar ve yapılması gerekenler konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente