Paper 131

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

131 - TitleAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Bilgisayar ve İnternet Bilgileri
AuthorsKemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Özgür Tosun, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Osman Saka, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personÖzgür Tosun, ozgur@med.akdeniz.edu.tr , 0-242-227 43 43 (44171)
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu çalışmada Tıp Fakültesi araştırma görevlileri üzerinde bir anket çalışması yapılarak bilgisayar ve internet bilgi ve becerileri ölçülmeye çalışılmıştır. Ankette demografik bilgiler, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint, internet ve SPSS ile ilgili sorular vardır. Toplanan 97 anket formu değerlendirilmiş ve 100 üzerinden bir genel puan verilmiştir. Deneklerden % 60’ının evde bilgisayarı, % 47.4’ünün evinde internet erişimi vardır. Bilgisayarı olanların uzmanlık eğitiminin bitmesine 2.2±1.3 yıl, bilgisayarı olmayanların 2.9±1.0 yıl kalmıştır (p=0.013). Asistanlığın bitmesine kalan süre ile alınan genel puan arasında anlamlı bir ilişki vardır (r=-0.305, p=0.005). Deneklerin % 28’i 100 üzerinden 20 puanın altında, % 29’u 60 ve üstü almıştır. Kadınların 36’sının, erkeklerin % 57’sinin internet erişimi vardır (p=0.042). Bilgisayar sahibi olanlar, anketin her bir bölümünde ve genel puanda (p=0.000) istatistiksel olarak daha iyi durumdadır. Cerrahi bilimlerde çalışan araştırma görevlileri genel puanda daha kötü durumdadır (p=0.009). Deneklerin % 77’si Windows ve interneti kullanabildiğini, % 73’ü Word’ü kullanabildiğini, % 60’ı Powerpoint’i, % 25’i Excel’i kullanabildiğini söylemektedir. SPSS’in ne olduğunu deneklerin % 13’ü bilmekte, bu programı sadece % 3’ü kullanabilmektedir. Anketimize katılan araştırma görevlilerinin % 66’sının bir posta hesabı vardır ve % 24’ü e-postaya bir dosya ekleyip gönderebilmektedir. Deneklerin % 65’i Medline tarayabildiğini söylemektedir. Sonuç olarak, tıp fakültesi araştırma görevlilerinin % 29’unun kabul edilebilir düzeyde bilgisayar ve internet bilgisi vardır. Hekimlerin bilgisayar sahibi olması desteklenmeli, cerrahi bölümlerde çalışan asistanların sorunları üzerinde çalışılmalı, ve genel olarak araştırma görevlilerinin bilgi ve becerilerini yükseltmek için eğitim verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Uzmanlik Egitimi, Tip, Bilgisayar, Internet
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente