Paper 132

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

132 - TitleTıp Fakültesine Başlayan Öğrencilerin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri
AuthorsNeşe Zayim, O.D.T.Ü Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Filiz İşleyen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Kemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Osman Saka, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personNeşe Zayim, nese@med.akdeniz.edu.tr , 0-242-227 43 43 (44166)
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGeleceğin gereksinimlerine yanıt verebilen hekimlerin yetiştirilmesi için, tıp eğitiminde bilgi teknolojileri kullanımı eğitiminin verilmesi gerekliliği bilinmektedir. Bu nedenle hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak eğitim içeriğini belirlemeye yönelik, tıp fakültesi öğrencisinin tıp eğitimine başlarken bilişim teknolojilerine ilişkin beceri ve tutumlarını saptama gereksinimi duyduk. Bu amaçla “Tıp Fakültesi Öğrencileri Bilgisayara Karşı Tutum ve Kullanım Düzeyi Anketi” hazırlandı ve tıp fakültesi 1. sınıftan 119 öğrenciye uygulandı. Bulgulara göre öğrencilerin %30.1’i evde bilgisayarı olduğunu, bilgisayarı olan öğrencilerden %38,2’i İnternet erişimleri olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin %61,8’inin daha önceden bilgisayar konusunda herhangi bir eğitim almamışlardır. Bilgisayar sahibi olma ve önceden eğitim alma konusunda cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğrencilerin bilgisayara karşı tutumlarının pozitif yönde olduğu (Ortalama=96,9 SS=10,9) ve tutum açısından da cinsiyetin bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %75’i Windows İşletim Sistemi ve %78’i internet konusunda acemi-ileri kullanım düzeyleri arasında olduklarını belirtmişlerdir. Ancak MS Word, Excel ve Powerpoint programlarını hiç bilmediklerini belirten öğrencilerin oranı sırasıyla %45, %71,4 ve %77,1 olarak belirlendi. Öğrencilerin %21,9’u İnternet kullanımını hiç bilmediklerini, %32,4’ü acemi düzeyde kullanıcı olduklarını, %45,7 ‘si ise orta ve ileri düzeyde kullanıcı olduklarını belirtti. Öğrencilerin %96,3’ü tıp eğitimi aldıkları süreçte, %98,2’si meslek hayatlarında bilgisayar bilgisinin kendilerine gerekli olacağını düşündüklerini belirttiler. Bulgulara göre öğrencilerin çoğunluğu bilgisayarla ilgili temel becerilere sahipken, ofis uygulamaları konusunda yetersizdir. Eğitim içeriği belirlenirken bu durum göz önüne alınmalı, önümüzdeki yıllarda da yeni gelen öğrenciler değerlendirilerek eğitim içeriği güncellenmelidir. Öte yandan öğrencilerin büyük çoğunluğunun üniversite dışında bilgisayar ve İnternet erişimlerinin olmadığı göz önünde tutularak üniversite bünyesinde öğrencilere sağlanan olanakların arttırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tutum, bilişim eğitimi, tıp eğitimi, bilgisayar,tıp
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente