Paper 141

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

141 - Titleinternette hukuki güvenlik ve dijital imza
Authorsmehmet emin özgül, pamukkale üniversitesi İİBF
PC MemberNo
Contact personmehmet emin özgül, emino76@yahoo.com , 0258-2412095
Main Fields6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
Other Main Fields
Abstract + Keywords

                         BİLDİRİ ÖZETİİNTERNETTE HUKUKİ GÜVENLİK VE DİJİTAL İMZA

        
Günümüzdeki teknolojik gelişmeler hukuk düzeninin gerektirdiği tüm hukuki korumaların sanal ortamda da sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Sanal ortamın niteliği birtakım hukuki boşlukların doğmasına elverişlidir. Bu durum usul hukuku ve bilhassa ispat hukuku açısından düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Borçlar Kanunumuz, sözleşmeleri kanunda açıkça bir şekil şartı öngörülmedikçe hiçbir şekle tabi tutmamıştır. Kanunda yazılı şeklin arandığı hallerde imza el yazısı ile atılmalıdır. İmzanın yerine geçecek işaretler ağır koşullara bağlanmıştır. Kanunda şeklen bir şarta tabi olmayan sözleşmeler ise internette rahatlıkla kurulabilecektir. Ancak bunların hem kuruluşu esnasında doğabilecek sakatlıklar hem de kurulduktan sonraki ispata ilişkin zorluklar interneti hukuki yönden güvensiz hale getirebilecektir. Dolayısıyla bir hukuk boşluğu sorunu doğacaktır. Hukuki boşluğun doldurulması ise internetin özgürlük alanına bir müdahaleden çok hak ve özgürlüklerin korunması adına yapılacak kabul edilebilir bir düzenleme şeklinde anlaşılmalıdır. Bu konudaki hukuk boşluğu modern hukuk sistemlerinde acilen giderilmeye çalışılmakta ve farklı hukuki çarelere başvurulmaktadır. Bu çarelerin en başında dijital imza gelmektedir.
Dijital imza şifreleme tekniklerinden birisidir. Dijital imza gönderilen tüm verilerin imza sahibi kimseden sadır olduğunun ispatına yarayacaktır. Dijital imza hem internet ortamındaki güvenlik sorunu hem de ispat hukuku açısından büyük önem taşımaktadır. Dijital imza elektronik olarak düzenlenmiş bir veri topluluğunun özetlenerek şifrelenmesidir. Bu şifre sadece imza sahibince bilinir ve imzanın oluşturulması yine elektronik ortamda bir çip kartı üzerine yerleştirilmiş şifreler yoluyladır. İmzanın bu kısmı gizli olan kısmıdır. Dijital imzanın, imza sahibinin daha önceden aldığı, kanunun öngördüğü bir sicile kaydedilmiş olan bir şifresi daha vardır. Bu şifre, imza atılacak verilerin alıcısı tarafından bilinen bir şifredir. Alıcının sahip olduğu kontrol programı alınan verilerle birlikte şifreyi kontrol etmekte, verileri deşifre ederek değişime uğrayıp uğramadığını tespit etmektedir.
Dijital imzanın E-Ticaret ve diğer özel hukuk sözleşmelerini ispat açısından kolaylaştıracağı açıktır. İşin teknik kısmının, gerekli olan altyapının hazırlanmasının ardından uygulamaya geçilmelidir. Türk hukukunda henüz bu konuyla ilgili kanun tasarısı söz konusu değildir.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente