Paper 142

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

142 - TitleBİR KAMU POLİTİKASI ARACI OLARAK İNTERNET KAFELER
AuthorsMETE YILDIZ, HACETTEPE UNIVERSITESI
PC MemberNo
Contact personMETE YILDIZ, myildiz@indiana.edu , (812) 855-7164
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
11. Sosyal Boyutlar
Other Main FieldsErisim
Abstract + KeywordsÖZET

Vatandaşların İnternet’e erişimi, bugün dünyanın pek çok ülkesinde tartışılan önemli bir kamu yönetimi konusudur. Her ülke, kendi imkanları çerçevesinde vatandaşlarına İnternet’ e erişme imkanı sağlayarak geleceğin küresel ekonomik, politik ve toplumsal şartlarında avantaj kazanmaya calışmaktadır. Bu yazıda, vatandaşların İnternet’e daha yaygın erişimi için Türkiye’de İnternet kafelerin bir kamu politika aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusu incelenmektedir. Bu inceleme sonucunda İnternet kafelerin, İnternet erişimine yönelik özel sektör odaklı bir seçenek olarak, kamu ve sivil toplum odaklı erişim seçeneklerine göre bir çok yönden daha üstün olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnternet’e erişim, bilişsel uçurum, İnternet kafeler, bilişim politikaları.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente