Paper 159

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

159 - TitleInternet Tabanlı Bankalar Ödeme Merkezi: Alternatif Elektronik Transfer Sistemi
AuthorsSüleyman Kondakcı, IT Consortium of Turkey, Cankaya Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSüleyman Kondakcı, kondakci@itconsortium.org , +90 (532) 7788090
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsInternet Tabanlı Bankalar Ödeme Merkezi: Alternatif Elektronik Transfer Sistemi

Süleyman Kondakcı, IT Consortium of Turkey,
Division of Information Security, The Netsekuritas.
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
kondakci@itconsortium.org


Özet- Türkiye’de Inernet tabanlı bankacılık işlemleri kurumun kendisine ait önemli ilerlemeler kaydetmekle birlikte, sunduğu hizmetlerin müşteriye maliyeti ve kullanım zorluklarından dolayı gereken, çağa uygun trendi yakalayamamıştır. Bu durum bankacılık işlemlerinin tamamen tekrar ofis kuyruklarına yığılmasına yol açmakla birlikte sunulan servislerin kalitesini de düşürmektedir. Zira, bankalar artan müşteri ve hizmet yoğunluğuna rağmen müşteri başına düşen ofis servis yeteneğini sabit tutmakla birlikte, öncelikli kısıtlamları arasında ofis sayısında azaltmalar ve ofis hizmetlerinde kısıtlamalara gitmeleri gelmektedir.

Var olan teknoloji tabanlı ev bankacılık hizmetleri ve Internet tabanlı hizmetleri de standartlara uymakta zorluk çeken karmaşık sistem yapıları içermektedir. Internet ortamındaki güvenlik tehditleri, ve herbir bankaya mahsus kafa karıştıran ayrı bir sistem, ayrı bir kullancı arayüzü ve terminoloji karmaşasının getirdiği verimsiz elektronik bankacılığın faturası müşterilerine kesilmektedir. Bugünkü Internet bankacılığı müşterilere pahalıya mal olmakla birlikte, bankaların kendilerine de önemli kayıplar getirmekte ve gereken Internet bankacılığı profilini gösterememektedir. Birçok şekilde ulusal sermayenin dışarı akmasına neden olan aşırı, hantal ve verimsiz teknoloji kullanımı, bankalar arası ve ulusal boyutta belirli bir yapı ve standardı desteklemeyen, bankalara özel transfer altyapıları, ulusal çerçevede olduğu gibi, dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uyum açısından da önem arzetmektedir.
Bu çalışmamızda, var olan Internet bankacılığı ve elektronik ödeme sistemlerinin olumsuz yönleri ele alınarak alternatif bir ödeme sistemi önerilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliği, tüm bankalara ortak standartlar dahilinde hizmet sağlaması, minimuma indirilmiş güvenlik riskleri, ve kullanm kolaylığıdır. Ayrıca, bankaların tekelci tarzında ev yapımı teknolojileri ve hantal ve pahalı müşteri politikalarının, müşteriye maliyeti de önemli ölçüde düşürülmekte, Avrupa Birliği ve dünya standart ve uygulamalarını destekleyen yapılar önermektedir.

Keywords: National EPayment Architecture, FIX Protocol, ePSO, home banking, digital fund transfer methods, Web-enabled transaction.
RemarksMAKALE

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente