Paper 166

Generated: Wed Dec 11 22:03:18 2002

prev (165) overview

166 - TitleE-Devlet, E-Demokrasi ve E-Yönetişim Modeli: Bir İlkesel Öncelik Olarak Bilgiye Erişim Özgürlüğü
AuthorsÖzgür Uçkan, İnternet ve Hukuk Platformu / İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberYes
Contact personÖzgür Uçkan, ozguru@bilgi.edu.tr, 0212 2251039
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsDevletin ve demokrasinin başına "elektronik" anlamını ifade eden bir "e" öneki getirerek önerilen model, genellikle sanıldığı gibi "teknik" bir icattan, gerçekleşen bir "bilim-kurgu" ürününden ya da "yeni ekonomi" olarak adlandırılan bilgi ekonomisi modellerinin kamusal alana uyarlanmasından ibaret değildir. Tersine, bu model öncelikle siyasi, sonra da sosyo-ekonomik bir bağlamın zoruyla geliştirilmiştir. Bu modelin öncelikleri, yine genellikle sanıldığı gibi devletin "ekonomik verimlilik" hedefinden çok, yurttaşların katılım ve denetim talepleriyle belirlenmiştir. Bu bağlamda, ülkemizin dijital bölünme tehdidinden en az etkilenerek bir bilgi toplumu, yani "e-Türkiye" haline gelmesi için en uygun model, e-devlet ve e-demokrasi hedeflerini birlikte gözeten bir demokratik yönetişim modeli olarak "e-yönetişim"dir. Bilginin, yani iktidarın paylaşımı, katılımcı demokrasinin temellerinden birini oluşturmaktadır. Yurttaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına kamu bilgilerine erişim hakkı tanınmaksızın, ne demokratik katılımdan, ne de kamu yönetiminin şeffaflığından söz edilemez. Katılımsız ve kapalı bir yönetimin ise, totaliter zihniyete, yolsuzluk ilişkilerine, aşırı merkeziyetçilikten dolayı tıkanan bir kamu yönetimine yol açtığı açıktır. Bu yüzden, kamu bilgilerine erişim hakkını koruma altına alacak yasal düzenlemeler, özellikle de "Bilgi Özgürlüğü" ya da daha açık bir ifadeyle "Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası", yönetişimin sağlıklı bir biçimde hayata geçirilmesi için gerekli hukuksal altyapının en önemli boyutlarından birini ve ilkesel önceliğini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yönetişim, e-yönetişim, e-devlet, e-demokrasi, e-Türkiye, bilgiye erişim özgürlüğü
Remarks

prev (165) overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente