Paper 167

Generated: Tue Dec 17 17:03:15 2002

prev (166) overview next (168)

167 - TitleE-Devlet ve İnternet Veri Merkezleri
AuthorsHaluk Tanrıkulu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.
PC MemberNo
Contact personHaluk Tanrıkulu, haluk.tanrikulu@telekom.gov.tr, 3125551946
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu bildiri, E–Devlet platformunun oluşturulmasında önemli bir role sahip olan “İnternet Veri Merkezleri” ‘nin gereksinim nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bildiri 3 temel bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde veri ve bilgi arasındaki ilişki, bilginin nasıl toplanacağı ve nerede tutulacağı, verinin işlenerek faydalı bilgi haline getirilmesi, bilginin paylaşılması için internete açılmasındaki metotlar ile, e – devleti oluşturan e – kurumların ve ortak çalışmaların yapılması için yapılan yatırımların maliyetinin (TCO’un) tesbiti, kurumların bireysel maliyetlerinin neden fazla olduğu ve bu maliyetleri azaltmanın yollarının neler olduğu incelenecektir.

E- Türkiye’nin e-devlet ile olan ilişkileri, e - Devlet’in ana bileşenlerinin belirlenmesi ise ikinci bölümde ele alınacaktır.

Son bölümde ise 1. ve 2. bölümler birlikte analiz edilerek ortak veri merkezlerinin topluma ve ülkeye sağlayacağı faydalar tartışlacaktır.

Anahtar Sözcükler : İnternet veri merkezi, TCO, Veri Paylaşımı, dağıtık yapı, dış kaynak kullanımı, e – devlet, işbirliği, organizasyon, ortak veri merkezi
Remarks

prev (166) overview next (168)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente