Paper 19

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

19 - Titleİnternet Sektöründe Düzenleyici Yaklaşımlar ve Türkiye Uygulamaları
AuthorsÖmer Arasıl, Telekomünikasyon Kurumu
Mustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Müberra Güngör, Telekomünikasyon Kurumu
Gökhan Evren, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personMüberra Güngör, mgungor@tk.gov.tr , 03125505272
Main Fields10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTelekomünikasyon sektöründe düzenleme özellikle doğal tekel konumunun geçerli olduğu pazar bölümlerinde söz konusu olmuş ve marjinal maliyetin üzerinde fiyatlandırmaya giderek tekelci karların kazanılmasını engellemek, tüketici haklarını korumak ve sektörde rekabete benzer durumlar yaratarak etkin rekabet ortamının tesisini kolaylaştırmak amacıyla hakim konumda veya etkin piyasa gücüne sahip ya da hukuki veya fiili tekel konumundaki işletmecilerin faaliyetleri düzenleyici kurum tarafından kontrol edilmektedir. Düzenleme konuları arasında işletmecinin hizmet tarifelerinin çeşitli yöntemlerle belirlenmesi, arabağlantı şartlarının ortaya konması, lisanslama sisteminin belirlenmesi sayılabilir. Sayılan bu düzenlemeler genellikle kamu sabit telefon şebekelerini işleten firmalar için söz konusu olmuştur.

Telekomünikasyon sektörünün bir başka boyutu olan internette ise durum biraz farklıdır. Başlangıçta internet ticari olmaktan ziyade akademik dünyaya hizmet vermek amacıyla kurulduğundan, herhangi bir düzenlemeye tabi tutulması düşünülmemiştir. Bu anlayışla gelişen ve bilahare ticari bir sektör haline gelen internetin, arabağlantı, içerik sağlama, internet üzerinden ses iletimi gibi hususlarının düzenleme konusu olabileceği hususunda ülkeler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Genel olarak internetin hükümet tarafından düzenlenmesinin sektörün gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği ve sektörde rekabet ortamının tesis edilmesinin düzenlemelere tercih edilmesi gerektiği görüşü hakimdir. Bu anlayıştan hareketle, internet sektörü exante düzenlemelerden ziyade expost düzenlemelerin konusu olmaktadır. Başka bir ifadeyle, sektörde rekabeti ihlal eden bir durum gerçekleştiğinde düzenleyici kurumlar müdahale yolunu seçmekte aksi takdirde pazar dinamiklerinin sektöre şekil vermesi istenmektedir.

Bu makalede; internet sektörünü düzenleme kapsamına alan bazı ülkelerin (Latin Amerika, İngiltere, Çin ve Hollanda) yaklaşımlarının incelenmesi ile Ülkemizde internet sektörünün durumu araştırılarak bu konuda yapılan düzenlemeler üzerinde durulmuştur. Özellikle internet sektörüne ilişkin en önemli konulardan lisanslama ve tarife düzenlemeleri konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düzenleme, Türkiye, Dünya Uygulamaları, İnternet, Telekomünikasyon.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente