Paper 29

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

29 - TitleKABLOSUZ GÜVENLİK
AuthorsAhmet KOLTUKSUZ, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personAhmet KOLTUKSUZ, koltuksu@likya.iyte.edu.tr , (232) 498-6577
Main Fields7. Guvenlik, Bilgi Guvenligi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsKABLOSUZ GÜVENLİK
1 Amaç ve Gerekçe
Yeni tanımlanmakta olan kablosuz bağlantı olanaklarıyla her zamankinden daha da geniş bir
ortama yayılma eğilimi taşıyan Internet, kablosuz ortamların sağladıkları olanakların yanı sıra, yarattıkları
yeni güvenlik sorunlarıyla bir anlamda ciddi bir kısıtlama içine girmektedir.
Kablosuz ortamların yarattığı yeni güvenlik açıkları, yeni tehditler ve bunlara karşı geliştirilmekte olan
güvenlik çözüm sistemleri bu eğitim seminerinde ele alınacaktır.
Kablosuz ve mobil ortamlar için geliştirilmekte olan kuramsal kavramlar, tasarım unsurları, teknoloji, yönetim metod
ve biçimleri ve nihayet hemen her gün piyasaya sürülen yeni bir donanım ve/veya yazılım ürünü bu alanda henüz
standartların tam olarak oturmadığını, ancak buna karşın gereksinim ve bu ürünlere talebin çok yüksek olduğunu
göstermektedir. Ürünlere yönelik üretim-kullanım gibi standartların tam olarak olmayışının yanı sıra, güvenlik
standartları da henüz oluşturulmuş değildir. Bu çerçeveden hareketle, kablosuz-mobil ortamların tanım(lar)ının
yapılması, yarattıkları güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve var olan çözümlerin sistematik bir yaklaşımla ele
alınması gerekmektedir.
2 Hedef Kitle ve Süre
"Kablosuz Güvenlik" eğitim semineri temel olarak; Ağ ve/veya yazılım tasarımcılarını, proje liderleri ve
çalışanlarını, bilgi teknolojisi yöneticileri/politika belirleyicilerini, bilgi sistemleri stratejisi ve/veya güvenliği
uzmanlarını ve güncel bilgi teknolojisi alanında çalışanları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.
İdeal katılımcı sayısı 25-30 olarak düşünülmüştür. Seminer süresi 3 saattir.
3 İçerik
I Kablosuz Ortamlar
Hücresel Ağlara Giriş, 1. Nesil Kablosuz Ağlar - 2. Nesil Kablosuz Ağlar, GSM, 3. Nesil Kablosuz Ağlar, SMS - 4. Nesil Kablosuz Ağlar
II Kablosuz Bilgi Savaşları
Tanım ve Taksonomik Özellikler - Sınıflandırma
Bilgi - Karar Kuramları, Saldırı Sınıflandırması - Kriptografik Saldırı ve Karşı Önlemler
III Telefon Zayıflıkları
Doğal Sorunlar - Saldırılar, Cep Telefonu Zayıflıkları
IV Uydu İletişimi
Temel Tanımlar, Sınıflamalar - GPS, Ses, Görüntü, Data İletişimi - Sorunlar, Standartlar, Uygulamalar
V Kriptografi
Temel Tanımlar, Simetrik ve Asimetrik Kriptosistemler, Ses Üzerinde Kriptografi
VI Kablosuz Ortam Teknolojileri
WLAN: Wireless Local Area Network, WAP: Wireless Application Protocol
WTLS: Wireless Transport Layer Security, Bluetooth, VoIP: Voice Over Internet Protocol
VII Kablosuz E2E Güvenlik İçin Donanım Unsurları
Sınıflandırma, Encryptors
4 Eğitimin Verilme Şekli ve Gereksinimler
Eğitim semineri bütünüyle elektronik ortamda ve powerpoint sunuşu olarak gerçekleştirilecektir. Bilgisayardaki
görüntüyü perdeye yansıtan bir data-show cihazı gerekecektir.
5 Kısa Özgeçmiş
1961 yılında doğdu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde
"Bilgisayar Güvenliği İlkeleri" adlı Yüksek Lisans tezini 1989 yılında tamamladı. 1995 yılında aynı kurumda
"Türkiye Türkçesinin Kriptanalitik Ölçütleri" adlı Doktora tezini verdi. Aynı yıl Yardımcı Doçent oldu. 1996 yılında
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne katıldı. 1999 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi,
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Doçent oldu; aynı kurumda çalışmalarına devam ediyor.
Doç. Dr. Koltuksuz halen Bilgi Sistemleri Stratejisi ve Güvenliği Laboratuvarı (IS3 Lab) yöneticiliğini yapmaktadır.
İlgi alanları; Kriptoloji, Bilgi ve Karmaşa Kuramlarıdır.
6 Erişim
İsim:Doç. Dr. Ahmet KOLTUKSUZ
E-mail:koltuksu@likya.iyte.edu.tr
URL:http://www.iyte.edu.tr/computer/is3labi.html
Telefon ve Fax:+(232) 498-6577, (232) 498-6505
Mektup:Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Gülbahçe,
Urla, 35430, Izmir
RemarksEĞİTİM SEMİNERİ ÖNERİSİ

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente