Paper 33

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

33 - TitleMimari Etkinlik Alanı Olarak Internet ve Yeni Perspektifler
AuthorsOzan Onder Ozener, Araş.Gör. İTÜ Bilişim Enstitüsü
Burak Pak, Araş.Gör. İTÜ Bilişim Enstitüsü
Arzu Erdem, Doç.Dr. İTÜ Mimarlık Fakültesi
PC MemberNo
Contact personOzan Onder Ozener, ozener@itu.edu.tr , 0 212 285 39 30
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsYaşadığımız bilgi çağında bir iletişim aracı olmaktan öte bir paralel evren olarak kabul edilebilecek ve bir çok boyutu ile tasarım etkinliğinin sürdürülebildiği bir siberuzay modeli olan internet, mimarlar ve tasarımcılar için yepyeni bir ortam (medium) teşkil etmektedir. Söz konusu gerçekler tasarım söylemini, sürecini ve pratiğini dönüştürerek farklı ve devingen bir zemine taşımıştır. İki boyutlu tasarım ve text egemenliğindeki internet bütününün gelecekte 3 boyutlu interaktif ortamlar ve multimedia teknolojilerinin kompozisyonundan oluşan hipermetinsel bir mekan bütünü olarak öngörülmektedir. Bu bildiri İTÜ Mimarlıkta Bilişim Y. Lisans Programı öğrencilerinin farklı modelleme teknolojilerinin (VRML, XML) eşliğindeki interaktif tasarım örneklerini,arayüzlerini, projelerini ve ayrıntılı süreçlerini içermekte ve lineer olmayan bir ortamda tasarım süreçlerini araştıran bir model önerisini içermektedir.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente