Paper 41

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

41 - Titleİnternet ve Değişim
AuthorsMüfit Yapıcı, n/a
Ayhan Yazar, n/a
PC MemberNo
Contact personMüfit Yapıcı, mftyapici@yahoo.com , 05337191207
Main Fields11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsDÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ARAÇ OLARAK BİLGİ’NİN ROLÜ

Çalışmamızda “Çağımızda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte değişerek on-line olarak da kabul edilen yeni bir kültürün, günümüz kurum ve kültürel özellikleri ile bireyi nasıl bir boyutta karşı karşıya getirecek?” sorusuna cevap arayacağız. Bunun için:

1.        Çalışmamıza, paylaşılan bilgiyi ortak bir kültürün oluşturulmasında öncelikli bir araç olarak kabul ederek başladık. Bir cemiyeti oluşturan bireylerin hepsinin ortak duygu ve düşünce içerisinde olduğunu ve bu sayede bir bütün olarak (cemiyet) hareket etme bilincine sahip olduklarını kabullendik.
2.        Çalışmamızın ikinci kısmında tarihsel süreç içerisinde bireyin davranış modelleri geliştirmesini sağlayan bilgi türü olarak üretim, tüketim ve paylaşım bilgisini hayatın genel akışını belirleyen en önemli bilgi türü olarak kabul ettik ve bizi bu sonuca götüren delileri ortaya koyduk.
3.        Çalışmamızın üçüncü kısmında günümüz üretim, tüketim ve paylaşım bilgisini somut deliller ışığında ortaya koyduk. Özellikle son yıllarda çokça bahsedilen yeni ekonomi yada siber ekonomi adı verilen üretim biçimini kısaca tanımlamaya çalıştık.
4.         Çalışmamızın son bölümünde ise yakın geçmişimizdeki üretim faktörlerinin değişiminden ötürü toplumda görülen değişimin kurumlara nasıl yansıyabildiğini inceledik ve bu bilgilerin ışığında yeni ekonomi anlayışı ile toplumun değişen üretim, tüketim ve paylaşım bilgisiyle birlikte içerisinde yaşadığı ve yaşattığı kurumları nasıl dönüştürebileceğini saptamaya çalıştık.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente