Paper 47

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

47 - TitleBilgi Toplumu Sürecinde Türkiye'nin AB'ye Üye Olabilirliği
AuthorsAdem Kalça, Karadeniz Teknik Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAdem Kalça, akalca@ktu.edu.tr , 0 462 3773465
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET


BİLGİ TOPLUMU SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYE OLABİLİRLİĞİ
Adem KALÇA*


Yakın tarihte, yolunun endüstri uygarlığından geçtiğine inanılan “ileri medeniyetler” düzeyine çıkmayı kendisine başlıca amaç haline getirmiş Türkiye, temel hedeflerini yeniden gözden geçirmek durumundadır. Çünkü maddi uygarlığı ve endüstrileşmeyi esas alan ve vaktiyle gelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını oluşturan endüstri toplumu bugün bir daha dönmemek üzere yerini yepyeni yapılara dayanan bir topluma bırakmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değişmeyen öncelik ve stratejilerden AB’ye üyelik olmuştur. İlk başlarda toplumun farklı kesimlerinin farklı tepkiler ortaya koyduğu bu üyelik düşüncesi 21.yy’ın başlarında özellikle farklı seslerin çoğunu merkeze çekmiş ve tek seslilik sağlanmıştır. Sadece bazı endişeler söz konusudur.

AB’ye üyelik için Türkiye’den bazı yapması gereken olmazsa olmaz koşulların yerine getirilmesi istenmektedir; mesela Maastricht Kriterleri gibi. Bu çalışmada özellikle AB’ye üyelikte kamuoyunda eskiden çokça şimdilerde çok nadir karşılaşılan ırk ve din hassasiyeti bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuş veya/yada üyelik sürecinde herhangi bir olumsuz etki etmeyeceği varsayılmıştır.

Türkiye 20.yy’da sanayileşme ile özdeşleşen kalkınma çabaları arayışında AB’yi kendisine hem bir araç hem de bir amaç olarak seçmiştir. Fakat bu yol çok meşakkatli bir yoldur. Üyeliğin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bir bedeli söz konusudur. Özellikle makro ekonomik istikrar ve hukuksal düzenlemeler çok önemlidir. Şimdilerde ise bu kriterlere bir yenisi eklenmiştir. E-Europe+. Bu yeni bir Avrupa’nın inşası anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yeni Avrupa Ülkesi olabilmenin yeni kriterleri E-Europe+ olarak ifade edilmektedir. Bu kriterleri gerçekleştiremeyen ülkelerin ki Türkiye’de buna dahildir AB üyeliği bir hayalden ibarettir.

Bu çalışmada kısaca yukarı ki düşünce yapısı sorgulanacaktır.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente