Paper 48

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

48 - TitleÜNİVERSİTE WEB SAYFALARINDA YER ALMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
AuthorsEYÜP IRGAT, TAVŞANLI MESLEK YÜKSEKOKULU
GÜLSÜN KURUBACAK, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF
PC MemberNo
Contact personEYÜP IRGAT, eirgat@tavmyo.edu.tr , 02746148671
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÜniversite öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda yapılan çalışmada bir üniversite Web sayfasında yer alması gereken özellikler beş ana tema altında toplanabilir. Bunlar: 1) uygun, 2) güvenilir, 3) güncel, 4) ulaşılabilir ve 5) sayfalar arasında kolay dolaşılabilir olması.
Üniversite öğretim elemanlarının bir üniversite Web sayfasında olması gereken özelliklere ilişkin görüşleri doğrultusunda yapılan araştırmada aşağıda belirtilen genel sonuç ve önerilere ulaşılmıştır: Öncelikle bir üniversite Web sayfasının hedef kitlesi nesnel bir biçimde tanımlanmalı ve tanımlanan bu hedef kitlenin gereksinimlerine uygun Web sayfaları doğru ve güncel bilgilerle ve uzman kişilerin işbirliğiyle tasarlanmalıdır. Ayrıca üniversite Web sayfalarında bilgiye en kolay ulaşım için sade ama estetik tasarımlara yer verilmelidir. Üniversite Web sayfalarının hem yurt içinden hem de yurt dışından kullanıcıları olabileceği düşünülerek üniversite Web sayfası aracılığıyla gerek bireyler gerekse kurumlar arasında etkili bir iletişimin ve etkileşimin sağlanabilmesi için Türkçe sayfaların yanında, aynı zamanda ikinci bir dilde, özellikle İngilizce, sayfalarının da bulunması yararlı olacaktır. Bir üniversite Web sayfa tasarımında yönlendirmelerin çok iyi yapılması ve sayfa içinde kırık olmayan linklerin bulunması, kullanıcıların sayfa içinde kaybolmasını engelleyebilecektir.
Yukarıda sözü edilen bu sonuç ve önerilerin ışığında tasarlanacak ve geliştirilecek bir üniversite Web sayfası zaman ve yer sınırlarını ortadan kaldırarak bireyler ve/veya kurumlar arası çok yönlü etkileşimi sağlayabilecek ve bilginin hem yayılmasına hem de paylaşılmasına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Web, Web sayfası, üniversite, üniversite web sayfası tasarlama, tasarım.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente