Paper 60

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

60 - TitleE-DEVLET,E-YÖNETİM VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM ANALİZİ
AuthorsASLI YURUTUCU, ÜNİVERSİTE
PC MemberYes
Contact personASLI YURUTUCU, asliy@ogu.edu.tr , 222-2393750/1471
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main Fields
Abstract + Keywordse-Devlet kavramının son günlerde bu kadar popüler olmasının nedenini
düşündüğümüzde çok basit bir sonuç çıkıyor ortaya: Devlet, hala birçok ülkede
en büyük iş veren, en büyük alıcı, en yüksek ticaret hacmine sahip kurum, en
çok müşterisi olan şirket ve en çok, en büyüklerle dolu birçok nitelendirme...
İngiltere'nin geçen seneki kamu harcamalarının 430 milyar dolar tuttuğunu ve
bunun yarısından çoğunun satın almalara harcandığını düşünürseniz, bu gerçek
daha açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.
Bu kadar çok konuşulan bir konu hakkında kavram kargaşası yaşanmaması
doğal olarak düşünülemez. Aynı dili konuşabilmek için e-devlet'ten ne
anladığımızı ortaya koyalım: Vatandaşın devletle, devletin özel ve özerk
kurumlarla, devletin kendi kurumları arasında, devletlerin kendi aralarında
var olan bilgi akışı ve/veya fiziksel etkileşimin dijital ortama taşınması
için gerçekleştirilen girişimleri e-devlet kapsamında
değerlendirebiliriz(Argun).
Bu girişimlerin bizlere neler kazandırdığına göz atacak olursak:
. Şeffaf devlet vizyonuna ulaşılması.
. Vatandaşın devletle olan işlerinin çok daha hızlı şekilde halledilmesi.
. Vatandaş tarafında görülen bu verimlilik artışı sayesinde devletin daha
verimli çalışması.
. Kamu kurumları arasında bilgi bütünlüğünün sağlanarak her türlü kötüye
kullanımın önüne geçilmesi.
Bütün bu faydalarına bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki e-devlet
girişimlerini realize etmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Öyleyse
devletler, e-devlet'leşmede neden bu kadar yavaş davranıyorlar? Bu sorunun
temel cevabını devlet kurumlarının ekonomik yapılarında aramakta fayda var.
Devlet hemen hemen tüm kurumları ile bulunduğu sektörlerde tekel konumunda.
Rekabetin olmadığı bir ortamda daha iyi hizmet, daha verimli işleyiş gibi
terimler doğal olarak önemini kaybediyor ve anlamsızlaşıyor.
Olaya diğer açıdan baktığınızda ise dünya üzerindeki başarılı uygulamaların
hangi motivasyonlarla ortaya çıkarıldığını düşünmek lazım. Ülkelere göre
değişik etkenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ülkelerin demokratiklik seviyesi,
ekonomik ve sosyal durumları e-devlet girişimlerinin hangi motivasyonlarla
ortaya çıkarıldığını belirliyor. Bir Afrika ülkesinde başlatılan e-devlet
girişiminin ana amacı yolsuzluğu engellemek iken, batılı ülkelerde en önemli
motivasyonun; devletler/eyaletler arası rekabet ve devletin halkına high-tech
bir imaj verme isteği olduğunu görüyoruz.
e-Devlet girişimlerini incelediğimizde karşılaştığımız uygulamaları şu
alt başlıklar altında toplayabiliriz: e-Devlet portalları, Dijital kimlik
uygulamaları, e-Demokrasi, e-Tedarik, İntranet, Uzaktan eğitim, vb... Yurt
dışındaki e-devlet portallarında ve diğer uygulamalarda iki farklı tarzın
hakim olduğunu görmekteyiz. İlki; her e-devlet sitesinin diğerlerinden
bağımsız ve ayrı olarak kurulduğu bir ortam ki Türkiye'de şu anda tuttuğumuz
yol budur, başlangıç safhalarını temsil eder ve bilgi bütünlüğünün
sağlanmasına izin vermez.


Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente