Paper 61

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

61 - TitleTEMSİLİ DEMOKRASİ(e-demokrasi)VE İBT(BİLİŞİM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
AuthorsASLI YURUTUCU, ÜNİVERSİTE
PC MemberYes
Contact personASLI YURUTUCU, asliy@ogu.edu.tr , 222-2393750/1471
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler tüm toplumları etkiliyor ve
değiştiriyor. Bu değişimden kaçmak yada değişimi yok saymak mümkün değil.
Internet olgusunda somutlanan bu değişim bireyleri ve kurumları davranış
kalıplarını yeniden gözden geçirmeye zorlarken, tüm toplumun üst kurumu olan
devletin de bu değişimi kavraması, toplum yararına kullanması ve gerektiğinde
yönlendirmesi gerekiyor.
Bu konudaki güncel tartışmalar ve eleştiriler e-Avrupa eylem planının
e-demokrasi konusunda net bir hedef koymaması çerçevesinde yoğunlaşıyor.
Dolayısıyla Türkiye'nin bu tartışmalar ışığında geleceğini planlama şansı var.
e-demokrasiyi gelecek planı içine almak için öncelikle bu kavramı tanımlamak
gerekiyor.
Bütün devlet bilgilerine tek noktadan ulaşılmasını ve bu yapının
kullanılmasını sağlamak Türkiyenin yıllarını alabilir. Türkiyenin kendine
özgü bir modele gereksinimi var. Öncelikle kent bazında örgütlenilecek. Kent
yönetimi, valilik, kent üniversiteleri, odalar ve kentteki sivil toplum
örgütleri biraraya gelerek kent portalında yer alması gereken bilgileri ve
hizmetleri belirleyecekler. Bu noktada bilgilendirme, parasal ödemeler ve
karar oluşturma grupları birlikte düşünülecek ve ilk fazda gerçekleştirilmesi
kritik olanlar seçilecek.
Bu arada evrimsel tarzda genişleyen kent portallarının tüm kent tarafından
kullanımını sağlamak için halkevleri benzeri bir yapılanmaya gidilecek. Tüm
kente dağılacak siber yurttaş evleri, kentlinin portalı kullanması,
gerektiğinde tartışmalara katılması ve ödemelerini yapması için gereken tüm
altyapıyı sağlayacak. Siber yurttaş evlerinde üniversite öğrencileri dönüşümlü
olarak eğitmenlik ve teknik destek hizmetleri sağlayacaklar. Evlerin kullanımı
sivil toplum kuruluşları tarafından planlanacak ve gerekirse belediye
tarafından özel otobüs seferleri ile kentli buralara taşınacak.


Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente