Paper 65

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

65 - Title"Bilgi Toplumunda E- Öğrenim ve Türkiye de Uygulaması
AuthorsMehmet Akif Çakırer, Dumlupınar Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMehmet Akif Cakirer, makif77@yahoo.com , 05353508035
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi Toplumunda E- Öğrenim ve Türkiye de Uygulaması
Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, uluslararası pazarın globalleşmesi, iletişimin artması, dünya çapında hızlı bilgi alış verişinin ve ulaşımın kolaylaşması, serbest ticaret engellerinin kaldırılması yönündeki girişimler ülkelerin ekonomilerini büyük oranda etkilemiş bulunmaktadır. Çağımızda özellikle teknolojideki hızlı dönüşüm, beraberinde ekonomik dönüşümü de meydana getirmiştir. Bilgi toplumu, bilgi ekonomisi, bilgi yönetimi gibi kavramların ortaya çıktığı yeni çağ “Bilgi Çağı” olarak adlandırılmaktadır.

        İyi bir eğitim sistemi, güçlü bir bilgi toplumunun temel özelliğidir. Bilgiyi üreten ve verimli olarak kullanan ülkelerin söz sahibi olacağı, bunu yapmayan ülkelerin geri kalacağı bilgi toplumunda ülkeler her geçen gün eğitim sistemine büyük yatırımlar yapmaktadır. Çünkü ülkelerin zenginlikleri para ile yada doğal zenginlik kaynakları ile değil, bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir. Dünyadaki teknolojik değişme ve gelişme eğitimi dolayısıyla da eğitim teknolojisini etkilemektedir. Eğitim teknolojisinde ki gelişmeler, eğitimin katma değerini artırmakta, eğitimin marjinal verimliliğini yükseltmekte ve ülkenin milli gelirini artırmaktadır.

        Dünyada ki eğitim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki eğitim sistemi de yeniden yapılandırılmalıdır. “Eğitim işlerinde öyle bir program izlemek zorundayız ki, o program ulusumuzun bugünkü durumuyla, toplumsal yaşamın gereksinimleriyle, çevrenin koşullarıyla ve çağın gerekleriyle uyumlu olsun” diyen ulu önder M. Kemal Atatürk Türkiye’de ki çağdaş eğitimin bir başlangıcı ve yol göstericisi olmuştur.

        Klasik eğitim sisteminde öğrencilerin öğrenimini daima okul sınırları içinde kapalı kalırken, çağdaş eğitim sisteminde ise; öğrencinin öğrenimini sürekli kılarak okul sınırları dışına çıkarmaktadır. Çağdaş eğitim sisteminde e-öğrenim (e-learning) kısaca; internet, intranet veya bir bilgisayar ağı bulunan platform üzerinde sunulan, web tabanlı bir eğitim sistemi olarak tanımlanmaktadır. E-öğrenim, eğitimdeki standart müfredatların çok ötesinde, teknolojik imkanlar sayesinde zengin işitsel ve görsel tasarımlarla eğitimi çekici hale getirmektedir. E-öğrenim uygulamaları çok daha fazla maliyet avantajı, yüksek kalitede öğrenme imkanları sağlamakta ve çağdaş eğitimde standart oluşturmaktadır. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre bilgisayar destekli eğitim, klasik sınıf eğitimine kıyasla % 30 daha az maliyetle ve % 40 daha az zaman kullanarak, % 30 daha etkin eğitim sağlamaktadır.

        Sonuç olarak e-öğrenim Türk eğitim sisteminde uygulanması çağdaş eğitim sisteminin gereği olan nitelikli öğrenime geçişimizi sağlayacaktır. Böylece Türk eğitim sisteminin sorunlarından fırsat eşitsizliğini ve eğitimin giderek paralı hale gelmesini maliyet avantajlarıyla önleyerek, okullarda bilgi öğreten eğitim modelinden bilgiye erişimi ve kullanmayı öğreten eğitim modeline geçişimizi sağlayacaktır.
RemarksÖzeti Gönderiyorum.

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente