Paper 71

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

71 - TitleBİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET
AuthorsAyhan Erdem, Gazi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAyhan ERDEM, ayerdem@gazi.edu.tr , 2126820/1321
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET
Elektronik ticaret özellikle internet teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak 1998 yılından itibaren hızlı bir artış göstermiştir. Günümüzde uluslararası ticaretin yeni kalıbı olarak düşünülen e-ticaretin ilgili ülkelere üstünlük sağladığı ve buna yatırım yapan ülkelerin daha kazançlı çıkacağı gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Bu çalışmada elektronik ticaret kavramı tüm yönleriyle ele alınmış, türleri ve çeşitli alanlardaki etkileri açıklanmış, kullanılan ödeme araçları ve güvenlik teknolojileri anlatılmıştır. Ayrıca dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmalar da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Elektronik Para, Elektronik Çek, Elektronik Kart, Sanal Kart, Dijital İmza, Dijital Sertifika, Elektronik Cüzdan, Güvenli Soket Katmanı, Güvenli Elektronik İşlem

ELECTRONIC COMMERCE IN KNOWLEDGE AGE
ABSTRACT
Electronic commerce has shown very fast increases since 1998 depending on the developments in internet technology. Today, it is an important reality that e-commerce as a new type of international trade brings comparative advantages to the particular countries. In this study, electronic commerce concept has been explained with all features, types and effects on different positions, provided payment tools and security technologies. Also e-commerce activities in the world and in Turkey has been examined.

Key Words : Electronic Commerce, Electronic Money, Electronic Check, Electronic Card, Virtual Card, Digital Sign, Digital Certificate, Electronic Wallet, Secure Sockets Layer, Secure Electronic Transaction
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente