Paper 90

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

90 - TitleTürkiye'yi İnternete Taşımada Rekabetin Rolü
AuthorsŞahin Ardıyok, Rekabet Kurumu
PC MemberNo
Contact personŞahin Ardıyok, sardiyok@rekabet.gov.tr , 0 312 266 6969
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main FieldsInternetin İktisadi yönü
Abstract + KeywordsGeniş bant internet hizmetlerinin yaygınlaştırılması, dar bant internet hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasının yolu telekomünikasyon hizmeti tüketicilerinin büyük bir kısmını oluşturan yerel kullanıcılara dar ve geniş bant erişim hizmeti sağlayan teşebbüsler arasında rekabetin sağlanmasıdır. Ancak bu hizmetlerin sunulmasında kullanılan girdilerden en önemlisini sağlayan yerel şebeke hizmetleri piyasasındaki darboğaz, internet erişim piyasalarında etkinliğin sağlanmasına engel olmaktadır. Bu aksaklığın giderilmesi için piyasa dışından bir iktisadi müdahale yapılarak yerel şebekeyi erişime açma yükümlülüğünün getirilmesi Türkiye’yi internete taşımak açsısından rasyonel çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Rekabet, Yerel Şebeke, Regülasyon, İktisadi etkinlik
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente