ÖZET
• Aşamalar
• Rekabete açma
• İnsan gücü
• Demokrasi