KÜLTÜRÜ YAYMA
Okullar
Sayýsal uçurum
Evrensel hizmet
Ýnternet evleri
Halk kütüphaneleri
Halk evleri
Kamu kiosklarý