inet-tr 2003 [Turkiye Internet Konferanslari]
inet-tr'03
Çerçeve Program
Tam Metin Bildiriler
Sunum Metinleri
Açılış Konuşması
Paneller (Bant Cozumleri)
Linux Seminerleri
Konferans Kayıt
Aktif Katılım
Ç.S.S.
Konular
Sponsorlar
Logo ve banner
Basın Duyurusu
Bağlantılar

Aktif Katılım Çağrısı
INET-TR 2003

Türkiye'de İnternet Konferansları
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002


IX. "Türkiye'de Internet" Konferansı
11-13 Aralik 2003
Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi,
İstanbul


E-türkiye: Türkiye'yi İnternete TaşımakTürkiye'de İnternet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri ile toplumsal verimliliği arttırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir.