inet-tr08            

Bu yıl “ İnternet ve Demokrasi” ile “İnternet yasakları” konuları öne çıkacaktır. İnternet teknolojileri yoluyla Demokrasimizi Nasıl geliştiriz, katılımı nasıl artırırız ve Yolsuzlukları Nasıl Önleriz konusunda Siyasal partilerin katılacağı paneller ile İnternet yasakları konusunda oturumlar yapılacaktır.

Bu kapsamda siyasi partilerimize şu mektup gitmiştir: html | pdf
Sorularımıza Partilerimizden gelen cevaplar webte yayınlanacaktır.