XIV. Türkiye'de İnternet Konferansi

 OpenConf Peer Review & Conference Management System v3.40

Bildiri/Sunum Listesi

ID
current sort selection

Başlık

Yazar

Dosya

1

Megatrends: Gelecegin Egilimleri

Zafer BABÜR

view file (862KB)

2

Türkiye'de e-Belediye Uygulamaları Araştırma Sonuçları

Mustafa Çoruh

view file (1.2MB)

3

Kayıtlı Elektronik Posta (Registered E-Mail) : yasal geçerli ve güvenli e-posta

Yüksel SAMAST

file not available

4

Türkiye'de Facebook Kullanımı Araştırması

Gülüm Şener

view file (248KB)

5

E-Ticaret Uygulamalarda mikroÖdeme (microPayement) Sistemi Tasarımı ve Gerekliliği

Rifat ÇÖLKESEN

file not available

6

İnternet Yayıncılığı mı? Basılı Yayıncılık mı? Herikisi de. Yayıncılıkta Birbirini Tamamlayan Önemli İki Yöntemin Sinerjisi.

Rifat ÇÖLKESEN

file not available

7

BİLİŞİM SUÇLARI BAĞLAMINDA YENİ MEDYA OLARAK İNTERNET VE KİŞİSEL GÜVENLİK

Serhat Koç

view file (382KB)

8

İnternetin Geleceğine Mantıksal Yaklaşımlar: Marro.ws

Ali Rıza Babaoğlan

file not available

9

ZigBee - IEEE 802.15.4 Standartı Temelli Kablosuz Algılayıcı Ağları

Bahadir Karasulu

view file (466KB)

10

okul yönetim portalı denemesi

Birkan Kılıç

file not available

11

Bir Toplumsal Yaşam Olasılığı Olarak İnternet

Tarık Aktaş

file not available

54

Advanced Security Methods and 2D Barcode Integration in Mobile Banking and Ticketing Applications

Fatih işbecer

file not available

60

Sosyal ağlar - Web 2.0 Semineri

Aytac Mestci

view file (192KB)

61

Türkiyede Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış

Ercüment Büyükşener

view file (305KB)

62

Sosyal Ağların Bugünkü ve Gelecekteki Durumu, Dünya'da ve Türkiye'de Nasıl Kullanılıyorlar, Performans Nasıl Ölçülür, Kullanım Etikleri Nelerdir?

Sinan Oymacı

file not available

63

MARKANIN ALAN ADI, YÖNLENDIRICI KOD VE ANAHTAR SÖZCÜK OLARAK KULLANILMASI

Savaş Bozbel

view file 63.pdf (324KB)

64

Elektronik Yayımcılık Kapsamında Elektronik Tasarım Dergilerinin Görsel Kimlik Açısından Değerlendirilmesi

Özden Pektaş Turgut

view file (443KB)

65

Toplumsal Paylaşım Ağlarının Arayüzeylerinde Bireyin Varoluşu: Nasıl ve Niçin? (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (24KB)

66

Toplumsal Paylaşım Ağı Facebookta Kimlik Üretimi ve Performans (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (23KB)

67

Facebook'ta Mahremin Dönüşümü, Teşhircilik ve Görme/Gösterme Hazzı (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (22KB)

68

Facebookta Toplumsal Örgütlenmeler (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (25KB)

69

Facebookun Ana Akım Medyada Temsili ve Kullanıcıların Bu Temsile Bakışı (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (27KB)

70

Kişisel tarih yazıcısı olarak Facebook (Panel: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Türkiye'de Kullanım Örüntüleri)

Tuğrul Çomu

view file (22KB)

71

e-Kitap

Serdar KATIPOGLU

view file (25KB)

72

Geçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları, Bilgi Toplumu ve İnternet

Özge Pelin Çınar

view file (133KB)

73

Güvenlik Amaçlı SNMP Walk ile Merkezi Loglama Yazılımı

Gökhan AKIN

file not available

75

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Bir Örnek:Millî Eğitim Bakanlığı - Açık İlköğretim Okulu

Serkan DÜZGÜN

view file (2.0MB)

76

PHP ile XSLT kullanımı

Engin Aygen

file not available

77

Web 2.0 Uygulamaları ve Sosyal Ağlar

Yaşar Tonta

file not available

78

Sosyal Ağlar ve Bilgi Hizmetlerinin Geleceği

Yaşar Tonta

file not available

79

Trends in E-Learning and Future Expectations

Arzu Hancı Karademirci

view file (89KB)

80

BELEDİYELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ)

MEHMET AKSÜT

view file (155KB)

81

Türkiyede Kişisel Verilerin Korunması

Hayrunnisa Özdemir

view file (97KB)

82

Unutulan Güvenlik Sorusundan NAC'a Bakış, Yerel Ağ Çalışma Notlarından

Serhat Aslan

view file (101KB)

83

Bir Türkiye Parodisi: Telekulak!

R. Engür Pişirici

file not available

84

Malware Taxonomy

R. Engür Pişirici

file not available

85

PHP'ye Giriş

Hidayet Doğan

file not available

86

DAHA HIZLI INTERNET İLE BULUT HESAPLAMA

Feriştah Örücü

view file (43KB)

87

Dagitik Hesaplamada internet

M Akcay

file not available

88

Çalışma Grubu: Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Üniter Devlet Yapısında Olan Fransanın Eylem Planı ile Karşılaştırarak Uygulamadaki Gecikmeye Çözüm Üretmek

Arzu Alpagut

file not available

89

Bilgiye Giden Kestirme Yolda, Demokrasinin Ruhu Olan Eylemselliğe Veda ve Sebebi Olarak İnternet Kavramı

Meltem KURTOĞLU

file not available

90

E-Ticaretin Hizmet Sektörüne Yansıması Turizm ve Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Alan Araştırması

Derya Semiz

view file (356KB)

91

İnternette Yeni Toplumsal Hareketler

Gamze Göker

file not available

92

İnternette Cevap ve düzeltme Hakkı

Prof. Dr. Ahmet ÇİFTCİ

view file (180KB)

93

Social Network Analysis as a Research Tool: An overview

Hamid Darvish

view file (28KB)

94

Haber elden gidiyor mu?: Yurttaş muhabir büyük medyaya karşı

Esra Arsan

view file (1,5M)

95

PostgreSQL'de ileri düzey başarım yönetimi

Devrim GÜNDÜZ

file not available

96

Bilmeyenlere Linux...

Çağatay ÇEBİ

view file (1KB)

98

Anlamsal Web'de SKOS Kullanılaraj Bilgi Organizasyonu

Yasemin Yüksek

view file (132KB)

99

Özgür Yazılım ve İş Modelleri

Hakan Ugun