Turkiye'de I°nternetKonferansi 2013

 


Kabul Edilen Bildiriler

ID

Başlık

Bağlantılı Kişi

Dosya

3

Dijital Yükseliş İle Gelen E-Ticaret ve Pazarlama Trendleri

Serkan Hacıömeroğlu

4

Okulların Branş Bazında Atama Etki Faktörünün Bayesian Kuralı ile Bulunması

Haydar TUNA
Prof.Dr. O.Ayhan ERDEM

 73.5 KB

5

Mobil Pazarlama

S. Gonca Telli Yamamoto

7

Reklamcılığın Görünen Yeni Yüzü: İnternet Reklamcılığı ve Nereye Gidiyoruz?

Barış Bulunmaz

 106.5 KB

8

İnternet ve Demokrasi

Gözde Dedeoğlu

 128.13 KB

10

Matematik ve Geometri Eğitiminde Teknoloji Tabanlı Yaklaşımlar

Enis Karaarslan
Burçak Boz
Kasım Yıldırım

 51.05 KB

11

Web Tasarımı Dersine Sosyal Yapılandırmacı Uygulama Ortamı

Esra Barut
Mustafa Ali Akca

 584.5 KB

12

Microblog Verilerini Neden ve Nasıl İşleyebiliriz?

Caner Derici
Onur Güngör
Suzan Üsküdarlı
Ahmet Yıldırım

13

Avrupa Birliğinin Bilgi Toplumu Yaklaşımında E-Öğrenme

Serhat Çoban

 248.18 KB

14

Yerel Medyada Yeni Medya Uygulamaları

Ali Özcan

 386.11 KB

16

Panel: Dijital Deliller

Ayşe Kaymak
Can Atalay
Cenk Ceylan

 68.99 KB

17

İdarelerin İnternet Sitelerinden Doğan Sorumlulukları

Ali Haydar Doğu

 36.86 KB

18

CRM?in Telekom Platformunda Uygulanması

Zuhal Vargün
Levent Toker

 400.69 KB

20

Bilgi Toplumu Gençliğinin ?E-belediye? Hakkındaki Görüşleri

H.Burçin Henden Şolt

 281.5 KB

21

Siyasal sosyal medya

Arzu Cihangir

23

Gephi Uygulamalı Sosyal Ağ Analizi

Uzay Çetin
Hasan Tınmaz

25

Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Teknolojileri

Gül Dilek Türk

 740.02 KB

26

Eleştirel Yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli Alternatif Ders Anlatım Yöntemleri

Keriman KERİMOĞLU
Elif YETİŞEN
Fulya TURŞUCU

 449.68 KB

27

Dijital okuryazar çocuklar idealine ne kadar yakın ne kadar uzağız?

Nazlı Aytuna
Doğu Toksöz

28

Edmodo: Eğitsel bir Çevrimiçi Sosyal Öğrenme Ortamı

Ecenaz ALEMDAĞ

 231 KB

29

Linux Çekirdeğine Nasıl Katkı Verilir?

Ebru Akagündüz
Tülin İzer

 429.83 KB

30

Intel Parallel Studio ile Paralel Hesaplama

Muammer AKÇAY
Hüseyin Aşkın ERDEM

 424.79 KB

31

İlköğretim Öğretmenlerinin Teknolojiye Bakışı

Elif Yetişen
Keriman Kerimoglu

 201.38 KB

32

Dijital Kütüphane

Elif Yetişen
Keriman Kerimoğlu
Fulya Turşucu

 820.84 KB

34

Ekonomi Politik Açıdan Bulut Bilişim

Serpil Karlidag

 118.5 KB

35

Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı

Mehmet Emin Mutlu

 728.77 KB

36

Siber Suçlara Karşı Türk Hukukundaki Cezaî Yaptırımların Yeterliği

Umut Köse
Utku Köse

 202.88 KB

37

Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi

Filiz Kalelioğlu
Hüseyin Melih ALTIN

 163.5 KB

38

İş-İşveren İlişkilerinde KEP Uygulanabilirliği

Nihan Guneli
Hande Heper

 34.11 KB

39

Yeni Medya Sanatı

Evren Erlevent

 341.94 KB

40

ÇAĞRIŞIM: Türkçeyi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu

Tolga BERBER
Atilla SUNCAK
Çağdaş Can BİRANT
Özlem AKTAŞ

 315.45 KB

41

"Kolektif Zekâ" Kavramı ve Katılımcı Yurttaş: Gezi Parkı Örneği

Nur Cemelelioğlu Altın

 794.68 KB

42

İnternet ve Toplumsal Hareketler: İsyan Ağları

Şevket Uyanık

 129.88 KB

45

Öğretmen Adaylarının FATİH Projesi Hakkındaki Görüşleri

Nilgün TOSUN
Osman SAMANCI
Coşkun SEZGİN
İsmahan ÖNER

 203 KB

46

Uzaktan Eğitim Eğilimlerini Yerel Okul ve Üniversitelerin İhtiyaçlarına Uyarlamak

Tuna Uslu

 914.65 KB

47

Linux İşletim Sisteminde Kullanılan Metin Düzenleyicileri

Berna Şeref
Muammer Akçay

 933.94 KB

48

Digital Çağda Radyo Yayıncılığı

Bahar Tugen

 535.76 KB

50

Adana ÜSAM ve Bilgi Yönetimi

Aygül Kılınç

 69.98 KB

51

Kalp Hastaları için Bilgi Kaynağı Olarak Internet

Zeki Özen
Elif Kartal
Çiğdem Selçukcan Erol
Feride Selçukcan Büyükkutlu

 155.65 KB

52

Müzik ve Medya Dünyası için Özgür Yazılımlar

Çağdaş Direk

53

Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri

Filiz Kalelioğlu
Melih Aşıcı

 188.5 KB

55

Orta Okul Öğrencilerinin Mobil İnternet Kullanımına İlişkin Tutumları

Mehmet Aksüt
Tülin Onay
Veli Çınar
AYŞEGÜL ÇELİKKANAT ERİM

 183.5 KB

56

Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Bakışı: Kilis Örneği

Adem KORKMAZ
Cemal AKTÜRK
Oldouz KARİMİ

 123.5 KB

57

İnternete Kişisel Güvenlik Atölyesi

Orkut Murat Yılmaz

58

Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü ve Sanal Emperyalizm

Mustafa Aydemir

 1.1 MB

59

Digital Dünyadan Yansımalar: Aşırı Bilgi Artışı, Büyük Veri, Akıllı Şehirler ve Dijital Vatandaşlık

Sevinç Gülseçen
Şebnem Özdemir
Serra Çelik
Tuba Uğraş
Mustafa Özcan

 189.5 KB

61

Bulut Bilişimin Gelecekteki Yeri

Ayşe Duruk
M Akçay

 73.84 KB

63

Kişisel Verilerin Korunması

Oldouz Karimi
Adem Korkmaz

 128.5 KB

64

Data Haritalama ve Vatandaş Gazeteciliği

Serdar Paktin

66

Yeni Medya ve Aktivizm

Serdar Paktin

67

Bobiler.org Paralel Evrende Yaşam

Ezgi Tuzun

68

Bir İçerik Nasıl Üretilir?

Papatya Tıraşın
Saliha Yavuz

69

GriZine: Sanat, İnternet ve Markalar

Papatya Tıraşın
Saliha Yavuz

70

İntikam: Bir sosyal medya kampanyası nasıl yaratılır?

Papatya Tıraşın
Ezgi Tüzün
Gökhan Yücel

71

Toplumsal Olaylar, Sosyal Medya ve Hukuk

Ebru Baranseli
Başak Purut
Hande Kuday
Efkan Bolaç
Gökhan Ahi

72

Digital Reklamcılık: Sharpa Örneği

Yakup Bayrak

74

Fikr'et konuşuyor

Gökhan Yücel

75

Başbakanlık e-Devlet Yaklaşımı: Önceliklendirilmiş 27 e-Devlet Projesi

Ahmet Ramazan Altınok

76

Bir iç iletişim aracı olarak Kurumsal Sosyal Paylaşım Ağları ve Blogy Örneği

Türkay PALANCI
Can GELİŞ

77

Eğitimde BİT'in Betimleyici ve Kuralcı Yönleri - FATİH Projesi Örneği

Demet Cengiz

 351.84 KB

78

Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejileri ve e-Devlet

Hakan Yerlikaya

79

Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Açık Topluluk Deneyimleri

Serhat Koç
Ayşegül Güzel
Şevket Uyanık

 149.34 KB

80

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standartlar

Zehra Altınay
Fahriye Altınay

 64 KB

81

Etkileşimli Tahta İçin Arayüz Tasarımı ve İçerik Geliştirme: Coğrafya Dersi Örneği

Behlül Gücükoğlu
Dilek Yörden Ceylan
Zeynep Dursun

 1.03 MB

82

Özgür İnternet : Meshnet

EMRE ERYILMAZ


 

Düzenleyen: OpenConf®
Telif Hakkı (Copyright) ©2002-2011 Zakon Group LLC