Ağ İletişim ve Güvenliği (20 Kasım 1999 Cumartesi, Mor Salon)
Yonetici: Necdet Atabarut, RumeliNet
Saat

09.30

"Intrusion Detection" Ağa Düzenlenen Saldırıların Tespitinde İzlenecek Yöntemler

Ekrem ORAL
AGİS Ağ Güvenliği İletişim Sistemleri
ekrem@bir.net.tr

09.50

İnternet Ağı Yönetimi,  Bileşenleri ve Önemi

Nur Zincir HEYWOOD
Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Bornova

10.10
TELEFON ŞEBEKELERİ ÜZERİNDEN İNTERNET'E ERİŞEBİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI
Necdet Atabarut

Rumeli Net
necdet.atabarut@rumeli.net

10.30

Web Tarayıcı Güvenlik Uyarı Sistemi

Alpay ERDEM, Kıvanç DİNÇER
Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
aerdem @baskent.edu.tr
kdincer @baskent.edu.tr