İnternet ve Sanallik (20 Kasım Cumartesi, Mavi Salon)
Saat: 16.30-19.00
"Intenet Gercekten Sanal mi ?
Orhan Tekelioglu, Bilkent Universitesi, tekeli@bilkent.edu.tr
  "Gözetim Toplumu" ve İnternet
Veysel BOZKURT
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bozkurt@uludag.edu.tr
vbozkurt@ hotmail.com
Başvuru yeri: İnternet, Demokratikleşme, Toplumsal Denetim

15.30
Sanal Ortamlarda Gerçek İlişkiler: Kişilerarası İlişkiler Kuramlarının Yeni Test Alanı
Doğan KÖKDEMİR
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
kokdemir@baskent.edu.tr
&nsbsp;
"Intenetin Sosyal ve Kulturel Boyutu: Sosyal Ysantimzia kattiklari"
Funda Cilga, funda@superonline.com