Türkiye'de internet ile ilgili gruplar biraraya getirerek internet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, internet teknolojileri ile toplumsal verimliliği arttırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, her yıl yapılan, ulusal boyutta bir "Türkiye'de Internet" konferans dizisi düzenlenmiştir.

Çerçeve Program
Detay Program
Poster Bildiriler
Bildiri Metinleri
Sunumlar
Panel/CG metinleri
Acilis Konusmasi
Konular

Bireysel Kayıt Formu

Aktif Katılım Formu

Çokca Sorulan Sorular

Kurullar

Aktif Katılım Cağrısı:

txt, pdf | ps

Afiş

Sponsorlarımız

Logo ve Bannerlar

E-Mail

G-Tasarim - Web Tasarimi
G-TASARIM
Web Tasarımı