Paper 25

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (24) overview next (26)

25 - TitleeEurope+ Projesi Kapsamında MEB'in Uygulamaları
AuthorsMEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü -, MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
PC MemberNo
Contact personMehmet Emin Küçük, mkucuk@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAvrupa'nın gelecek on yılda "dünyadaki en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi" haline gelmesi hedefi doğrultusunda AB üye ülkeleri tarafından harekete geçirilen eEurope Projesini aday ülkeler de benimseyerek kendi koşullarına uygun benzeri bir eylem planı hazırlamışlardır. Eeurope+ adı verilen bu eylem planının 4 temel amacı vardır:
1. Bilgi toplumunun temel yapı taşlarını oluşturma çalışmalarının hızlandırılması
2. Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet
3. İnsan kaynağına yatırım
4. İnternet kullanımının canlandırılması
Bu amaçlar çerçevesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması için 9 ayrı başlık altında Bakanlığımızın 2003 yılına tamamlayacağı uygulamalar vardır. Bu hedeflerin büyük bir çoğunluğu MEB'in yürütmekte olduğu projelerle örtüşmektedir. Temel Eğitim Projesi ve Uzaktan Eğitim Uygulamalarına yönelik çalışmalar diğer kamu kuruluşları ve özel sektörle işbirliği içerisinde geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Eğitimde teknoloji uygulamalari, e-avrupa, e-devlet
RemarksBildiriyi sunacak olan kişiler daha sonra bildirilecektir.

prev (24) overview next (26)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente