Paper 26

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (25) overview next (27)

26 - TitleYazmaların ve Eski Tarihli Basma Kitapların Dijital Korunması: Çek Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi Örneği
AuthorsSelenay Aytaç, Işık Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMehmet Emin Küçük, mkucuk@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00
Main Fields13. Kutuphanecilik, elektronik kutuphaneler, enformasyon kaynaklari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsDijital teknolojilerin, bilginin üretim, dağıtım, ve saklanmasında her geçen gün artan bir oranda kullanılması kütüphanelere, müzelere, arşivlere ve diğer bilgi merkezlerine bilgi kaynaklarının korunmasıyla ilgili daha fazla sorumluluklar yüklemektedir. Bu durum, bilgi merkezlerini dijital koruma (digital preservation) konusunda izlenmesi gereken genel stratejileri öğrenmeye sevketmektedir.
Yazmalar, eski tarihli kitaplar, eski haritalar ve gazeteler gibi yeni basımları mümkün olmayan nadir eserler, yılların etkisi ve yetersiz korumadan kaynaklanan yıpranmayla, gerek varlıklarını daha uzun süreler devam ettirebilmek, gerek coğrafi uzaklıkları aşıp araştırmacılara faydalı olabilmek için dijital teknolojilerle korunmalıdırlar.
Çek Milli Kütüphanesi 1992 yılından beri bu konuda çeşitli çalışmalar yapmakta ve birçok projede önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, dijital korumaya ilişkin bazı temel bilgilerin irdelenmesi ve yazmaların, eski tarihli kitapların ve gazetelerin dijital korunmasına ilişkin Çek Milli Kütüphanesindeki mesleki incelemelerin meslektaşlarımızla paylaşılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sayısallaştırma, sayısal arşivler, e-kütüphanecilik, elyazmaları
Remarks

prev (25) overview next (27)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente