Paper 70

Generated: Mon Oct 15 05:03:03 2001

prev (69) overview next (71)

70 - TitleBir Elektronik Dergi İndekslemesinin Kısa Öyküsü
AuthorsOya Gürdal, Ankara Üniversitesi, DTCF, Kütüphanecilik Bölümü
Levent Ertürk, TKD
PC MemberNo
Contact personMehmet Emin Küçük, mkucuk@hacettepe.edu.tr, 0312 297 82 00
Main Fields8. Internet yayinciligi, alternatif medya
13. Kutuphanecilik, elektronik kutuphaneler, enformasyon kaynaklari
Other Main Fields
Abstract + Keywords1952 yılından beri yayınlanan hakemli ve bilimsel olma niteliğini taşıyan "Türk Kütüphaneciliği"
dergisinin elektronik dergi haline dönüşümü ve indekslenmesinin öyküsü. Bütün öyküler gibi
hayal ile başlayan, inanma ve çaba ile sonuçlanan bir öykü. R.R. Bowker, Harvard University,
Blackwell Publishing, John Wiley and Sons Inc., University of Chicago Press, Elsevier gibi
yayınevlerinin, yine profesyonel anlayışla elektronik yayın üreten ve/veya elektronik yayınları
indeksleme ve/veya arşiv oluşturma çabasını gerçekleştiren ISI, Ebsco gibi kuruluşların
çalışmalarını üniversite yayınevleri ve kütüphaneleri ile işbirliğine giderek ortaklaşa
yürütebildikleri gerçeği karşısında, ülkemizde bütünüyle gönüllülük esasına dayalı çaba ile
sonlanan profesyonel nitelikli ürünün öyküsünü içerecek bir bildiri.. Türk Kütüphaneciler Derneği
web sitesinde (www.kutuphaneci.org.tr) 1999 yılından bu yana basılı ve/veya elektronik
versiyona abone birey ve kuruluşlara limitsiz, abone olmayanlara limitli kullanım olanağı sunulan
"Türk Kütüphaneciliği" dergisinde ilk aşaması tamamlanan 1993-2000 yılları arasını içeren
makalelere tam metin erişimi, yazar, konu ve yıl seçenekleri ile mümkün kılan veritabanının
öyküsü, dijital depolama, indeksleme gibi çalışmanın aşamaları da gözden
geçirilerek anlatılacaktır. Bildiride ayrıca elektronik ve basılı yayıncılığın entellektüel alt
yapısı, sosyal ve psikolojik etkiler bağlamında değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik yayıncılık, elektronik dergiler, indeksleme, veri tabanı uygulamaları
Remarks

prev (69) overview next (71)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente