inet-tr 2003 [Turkiye Internet Konferanslari]


inet-tr'03 Programi

Programa gozuken numaralar, ilgili ozetlerin numarasidir. Numaralarin baglandigi link ilgili ozet sayfasini isaret etmektedir. Sayet bir oturumda xxx yaziyorsa, bu dizinde xxx.html dosyasi vardir, ve xxx nolu oneriye ait bilgileri icermektedir.
http://inet-tr.org.tr/inetconf9/program/xxx.html
Aynı bildiriye ait tam metin bildiriyi Bildiriler dizininde xxx.html, xxx.doc, xxx.pdf yada xxx.zip olarak, ilgili sunumlari da Sunum dizininde xxx.pdf, xxx.pdf benzeri sekilde bulabilirsiniz. Çerceve programda görülen numaralar, her yerde kullanılmaktadır.Cerceve Program

Paneller

Bildiriler Listesi

Bildiri Tam Metinleri

Sunumlar Dizini

Teknolojik Bildiriler/Sunumlar

Linux Seminerleri

Jpeg image olarak Program:
Kapak | 1. Gün | 2. Gün | 3. Gün