inet-tr'03 Bildiriler  Tam  Liste

 

 

  <
No Başlık
1 Öğrenim Yönetim ve İçerik Sistemlerine Giriş
3 İNTERNET ÜZERİNDE ÜÇ BOYUT ve MİMARLIKTA WEB3D
4 İnternet’in Çok Taraflı Yönetimi: Türkiye’deki Politika Yaratma Sürecinin Çağdaşlaşmasına Doğru
5 Türk arºivlerinin internete açılması süreci ve beklentiler Panel
6 Verimli Kurumsal Portal Mimarisi ve Bilgi Yonetimi
8 Üniversite Öğrencilerin İnternet Kullanım Profilleri
9 E-AVRUPA VE Eeee TÜRKİYE
10 Elektronik Dünyanın Elektronik Dili
11 XML Teknolojisine Gerçekçi Yaklaşım
12 Google Bagimliligi
13 Bilgi ve iletişim çağında bilgi toplumuna dönüşüm bakımından AB üzerine bir değerlendirme
14 ELIAC(Easy LDAP Interface for Authentication and Confidentiality) GÜVENLİ LDAP ERİŞİMİ İÇİN ÖZGÜN BİR PROTOKOL TASARIMI
16 Uzaktan Çevrimiçi (Online) Eğitimin Tasarımı, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi:Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamı için Etkileşimli Bir Model
17 İNTERNET TABANLI PROJELERİN BAŞARISINDA E-PROJE YÖNETİMİNİN ROLÜ
18 İnternet Yayınlarında Künye Uygulaması
21 Kahve, Çay, veya E-posta?
22 Assistive Technologies in Special Education: Developing A Technology-Based Curriculum Framework for A Diverse Culture
27 ICANN Tahkim Usulü ve Domain Grabbing (Cybersquatting)
28 WAP Ağ Geçidinde Ortaya Çıkan Güvenlik Boşluklarının Kapatılmasına İlişkin Öneriler
29 Bilgi Sistemleri Başarısı: İki Modelin İnternet Bağlamında Karşılaştırılması
30 Mobil İletişim, Etkileşimli Yayıncılık ve Türkiye'deki Uygulamalar
32 "KOBİ'LERİN İHRACATA AÇILMADA "BİT"YATIRIMLARINDAN NASIL KAZANÇ SAĞLAYABİLİR?"(E-ticaret/factoring)
33 BEYSİS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ, AÇIK KAYNAK KODLU PROGRAMLAR ve LİNUX
34 İnternet Yayıncılığı ve Hukuk
35 İnternet yayıncılığı ve e-iletişim
38 Akıllı Bant Genişliği Yönetimi
39 Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerine Yeni Yaklaşımlar : Grid Hesaplama
40 Design and Development of the Web for People with Disabilities
41 DYO ABTIS - Alt Bayi Takip ve İzleme Sistemi
42 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜ VE TKY(Toplam Kalite Yönetimi
43 AVRUPA BİRLİĞİ AKDENİZ BİLGİ TOPLUMU PİLOT PROJELERİ EUMEDIS PROGRAMI "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ODISEAME PROJESİ"
44 BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE/Türkiye'de Bilgi Ekonomisine Geçiş İçin Strateji ve Politika Gerekleri
45 İnternet Toplumu Oluşum Süreci
46 MOBİL TİCARETTE DEĞER YARATMA SÜRECİ, BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE BİR UYGULAMA REHBERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
49 İnternet ve Tüketici
50 Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve İnternet Kullanımı
51 Geleceğin Kamu Yöneticilerinin Eğitiminde E-Devlet: Istanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Deneyimi
53 Kurumlar için Mobil Çözümler Teknoloji Sunumu
55 Bilgisayar ve Internet Bağımlılığı
56 BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA: TÜRKİYE’DE E-DEVLET VE BİREYİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
58 PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ
61 Toplumsal açıdan bilgi ve iletişim çağı
62 Siyasal İletişim ve İnternet: İlk Tartışmalar
63 E-Yönetim İçin WEBCI programının Tanıtımı
64 Mobil Oyunlar ve Geleceği
65 ÇEVRİM-İÇİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN KATILIMCILARIN ALGILARI
66 İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NE 2003-2004 ÖĞRETİM YILINDA GİREN VE HALEN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANIMINDAKİ BİLGİ VE BECERİLERİ
67 İNTERNET YAYINLARI ve TELETIP ALANINDA BİR UYGULAMA
70 İnternet Paketi Projesi - İnternet Araçlarının Biraraya Getirilmesi
71 İNTERNET TABANLI BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYONU Teknoloji Sunumu
72 AB MEVZUATI VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TELİF HAKLARI AÇISINDAN INTERNETTE VERI PAYLASIMI (FILE-SHARING)
74 Internetten proje takibi: neden yapilmali? ve neden yapilamiyor?
75 IPv6 ADRESLEME VE BAŞLIK YAPISI
76 JAVA İLE KABLOSUZ INTERNET VE MOBİL TİCARET
77 İNTERNET VE ALAN ADLARININ ULUSLARARASI & ULUSAL YÖNETİMİ İLE ÇOK DİLLİ ALAN ADLARI
78 ONTOLOJİ ODAKLI ARAMA SİSTEMİ
79 Özgür Yazılımlar Yetersiz mi ?
80 Türkiye'de İçerik ve Sorunlar
81 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ’NE DOĞRU
83 Güvenlikte Devekuºu Sendromu
84 Telekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi
87 BEDENSEL ENGELLİLER ve İNTERNETE ERİŞİMİ
88 AR-GE Çalışmalarında Internet'in Kullanımı
89 Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri
90 ONTOLOJİ TABANLI TÜRK ŞARAP PORTALI TASARIMI
91 Türkiye’de Haber Sitelerinin Kurumsal Yapısı, İşleyişi, Sorunları ve İnternet Gazetecileri
93 İnterneti doğru amaçlarla kullanıyormuyuz!!
94 TÜRKİYE 'DE İNTERNETİ İNCELEMEK:PANEL ÖNERİSİ Panel
96 Geleceğin Telekomünikasyon Dünyasında Servis Kalitesi
97 OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
99 Küçük/orta ölçekli teknoloji firmaları açısından AÇIK KAYNAK
101 Java ve Etkileşimli Ağ uygulamaları
102 Türkçe Arama Motorları Ne Kadar Türkçe?
103 Bilgi Toplumunda Düzenleyici Kurumun Gereği ve Yapısı
104 YENİ EKONOMİ, GETİRDİĞİ SORUNLAR VE MAHREMİYET
105 Bilimsel İletişimde Yeni Eğilimler
106 YAPAY ZEKA ve HUKUK
109 Vice Calculator with Voice XML
110 E-Toplum Yolunda İnternet Evlerinin Rolü...
111 Bilgi Erisim Sistemleri: Karakteristik Özellikleri ve Alt Arastirma Alanları
114 WEB SITE OF AN ENGINEERING FACULTY
115 İçerik temelli Görüntü Geri Alımı ve Biyomedikal Uygulamalar
116 Bilişimle İstihdam
117 İnternet Erişim Pazarında Telco ve ISP’lerin Dönüşümleri
118 Teknolojinin Ögretim Elamanları ve Öğrencilerin İletişimi Üzerindeki Etkisi
119 Ağ Güvenliği Sistemlerde Gelinen Nokta ve Geleceğin Ağ Güvenlik Sistemleri

 
CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente