Paper 45

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (44) overview next (46)

45 - Titleİnternet Toplumu Oluşum Süreci
AuthorsTolga Çelik, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Enis Karaaslan, Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personTolga Çelik, tolga@iletisim.ege.edu.tr, 05326429497
Main Fields11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİletişim teknolojilerinin mümkün kıldığı, fiziksel mekandan bağımsız sanal bir iletişim ortamı olan İnternet sayesinde sınırlar ortadan kalkmakta ve bilginin özgürce paylaşıldığı yeni bir topluluk, yeni bir toplum ortaya çıkmaktadır.

İlk oluşturulduğunda askeri amaçlar hedeflenen bir bilgisayar ağı olan İnternet, günümüzde özgürlük ve paylaşımın en üst düzeyde yaşandığı bir ortama dönüşmektedir. 4 yıl gibi bir sürede 50 milyon kullanıcıya ulaşan, günümüzde ise kullanıcı sayısı milyarı bulan İnternet, her ülkeden insanları bir arada toplayan ve adına “evrensel köy” denilen sanal bir alan oluşturmuştur. Bu evrensel köyün sakinleri incelendiğinde yepyeni bir insan yapısının oluşmaya başladığı görülmektedir. İnternet toplumunu oluşturan bu halka, net halkı (net citizen veya netizen) veya netdaş denmektedir.

Net halkı, geleneksel insan yapısından çok farklı olarak, daha özgür, daha demokratik, daha katılımcı ve daha paylaşımcıdırlar. Onlar için bilgi paylaştıkça büyüyen bir olgudur. Bu toplulukta bulunanlar için dil, din, ırk ve renk ayrımı yoktur. Birçoğu küresel barışın bir örümcek ağı gibi dünyayı saran internet sayesinde elde edilebileceği inancını taşımaktadırlar. Ayrıca kullanıcılar, bulundukları ortamın ne kadar özgür ve demokratik bir ortam olduklarının farkında oldukları için davranışları da bu yönde değişmektedir. Bildiride bu süreç ve bu sürecin yarattığı küresel değişim irdelenmiştir.

Forumlar, email listeleri, haber grupları gibi ortamlar internet üzerinde kullanıcıların beyin fırtınaları gerçekleştirmelerini, fikir ve bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlamış, bu sayede öğrenmenin maliyeti ve zamanı hayli azalmıştır. Bir eposta adresine sahip olan her kullanıcı bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilmektedir. Ama tabii ki bu ücretsiz hizmetlerden faydalanırken eposta yazma kurallarına da riayet etmeleri, kendi özgürlüklerini sınırsızca yaşarken diğer kullanıcılarının hak ve özgürlüklerine müdahale etmemek, gerçek hayatta dikkat edilen ahlaki ve etik kurallara sanal ortamda da uymak kullanıcıların dikkat etmesi gereken hususlardandır.

Net halkı, kendi kültür ve söylemlerini etkileşimde bulunduğu diğer netdaşlara aktararak ve aynı zamanda diğer netdaşlarında kültürlerinden etkilenerek yepyeni ve internete özgü kendi sanal kültürlerini oluşturmuşlardır. Bu sanal kültür beraberinde bazı ahlak (ethic) kurallar da getirmiştir. Bildiride yazılı olmayan bu ahlaksal kurallar incelenmiş ve örnekler verilmiştir.

Net halkının özgürce paylaşım yaptığı bir ortam olan İnternet, hükümetler ve gizli teşkilatlar tarafından da kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Net halkının iletişimi izlenerek mahremiyet hakları çiğnenmekte ve bu konu internet halkının haşin çocukları olan bazı “hacker”lar tarafından karşı saldırılarla gündeme getirilmektedir. Bildiride mahremiyete karşı olan bu tür oluşumlar ve iletişimin güvenliği konuları da irdelenmiştir.

İnternette bilgiye erişim gün geçtikçe çok daha kolaylaşmakta ve maliyeti ucuzlamaktadır. Merkezi enformasyon dağıtımının yıkılması ile bilgiye erişen insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bilginin doğruluğu ise okuyan ve araştıran net halkının kendi kararına bırakılmaktadır. Net halkının artık her okuduğunu doğru kabul etmeme süreci ile gelişen yeni öğrenme ve algılama methodları da bildiride incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:İnternet, İnternet Toplumu, netizen, netdaş, etik kurallar, net halkı
Remarks

prev (44) overview next (46)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente