Deprem (20 Kasım 199 Cumartesi, Büyük Salon)
Yonetici: Ozan Ozener, ITU11.20


Afetonline.org Projesi

Afetonline Ekibi Adına
Mehmet ONARCAN
rotaract.turkey@mailcity.com


11.40

Marmara Bölgesinde Deprem Bilişim sistemi
Ekmel Ertan
eertan@superonline.com

12.00

İnternet ve Sivil Toplum Kuruluslari

M. Hakan ÇETİNER (hcetiner@depremfelaketi.org)
Çiğdem GENCEL
(cgencel@depremfelaketi.org)

12.10


İnternet Tabanlı Veri Paylaşımı ve Tasarımcı, Yüklenici ve Kullanıcı Üçgeni

Ozan Önder ÖZENER
İTÜ Mimarlık Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi
ozan@arch.itu.edu.tr