Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011           XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı

7-9 Kasım 2012

Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi
Yunus Emre Kampusu, Eskişehir
Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.Bu yıl “ "Mobil Yaşam", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", Mahremiyet, "İnternet ve Demokrasi”, “İnternet Yasakları”, "Fatih Projesi", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.


Canlı YayınBildiri Kitabi: pdf


Açılış Konuşması: html | pdf | odt | doc |
Bireysel Katılım Formu


Basın Duyurusu: html | pdf | odt | doc

Tam Program: html | pdf | ods
Kabul Edilen Başvurular (Bildiri, Panel, Seminer) | Çerceve Program | pdf
Sunumlar
Panel ve Forumlar html | panel.pdf
Başarı Hikayeleri | Atölyeler
Seminerler html | a | LKD Seminerleri html | pdf a
Bildiriler html | pdf

Etkin Katılım Çağrısı html | pdf
Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu