ldiri inet-tr'13 Türkiye'de İnternet Konferansi

Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012                   XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı

9-11 Aralık 2013

İstanbul Üniversitesi
Kongre Merkezi
Merkez Kampus, Beyazıt, İstanbul


Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl "Mobil Yaşam", " Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Fikri Haklar", " Mahremiyet", "İnternet ve Demokrasi”, "Fatih Projesi", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Kesin Ayrıntı Program html | pdf | odt | docx | Cerceve Program | Panel/Forum/Çalıştay/Seminer | Kabul Edilen Başvurular | Sunumlar

Bildiriler Kitabı

Açılış Konuşması: html | pdf | odt | doc

Bireysel Kayıt Formu

Etkin Katılım Çağrısı html | pdf
Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/
Son Bildiri gönderme tarihi: 15 Kasım 2013 .

Yerel Komite:

Sevinç Gülseçen Zerrin Ayvaz Reis Çiğdem Erol
İsmail Özmen Mehmet S. Deindere Şebnem Özdemir
Emre Akadal Serra Çelik Turgay Kalaycı
Gökhan Duşgör Tunç Akça Elif Kartal
Zeki Özen Fatma Önay Koçoğlu

inet-tr.istanbul.edu.tr/2013


İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu