Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013                   XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı

27-29 Kasım 2014

Yasar Üniversitesi
İzmir


Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl "Mobil Yaşam", " Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Siber Güvenlik ", " Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet", "İnternet ve Demokrasi”, "İnternet Yasakları ", "Fatih Projesi", "Fikri Haklar " "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.


Açılış Konuşması (metni) : html | pdf | odt | doc | docx
Açılış Konuşması Sunumu : pdf | odp | ppt | pptx
Basın Duyurusu: html | pdf | odt | doc | docx


Kabul Edilen Başvurular (Bildiri, Panel, Seminer) | Çerceve Program | Ayrıntılı Program : html | pdf | odt | doc
Bildiri Metinleri | Sunumlar

Yerel Web - Bireysel Kayıt: inet-tr.yasar.edu.tr


Etkin Katılım Çağrısı html | pdf Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/
Son Bildiri gönderme tarihi: 15 Ekim 2014 .

Ortaklarımız
Program Kurulu


İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Saygılarımızla
İnet-tr Yürütme Kurulu