İnet-tr'99 Bildiri Özetleri
 


İnternette Bilgi Bankacılığı Başar Bilgi Bankası Uygulamaları
Mahmut BAŞAR
BAŞAR Mevzuat ve Bilgi Araştıma Merkezi
mbasar@basarm.com.tr
Uygur TEMİZER
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

 
Üniversite Ortamında İnternet Erişimli Bir Öğrenci Bilgi Yönetim ve Karar Destek Sistemi Uygulaması

Özgür YÜREKTEN, Bekir OĞUZ, İlknur DURGAR, Kıvanç DİNÇER (kdincer@baskent.edu.tr)
Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 
"Gözetim Toplumu" ve İnternet

Veysel BOZKURT
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
bozkurt@uludag.edu.tr
vbozkurt@ hotmail.com
Başvuru yeri: İnternet, Demokratikleşme, Toplumsal Denetim
 
Toplam Sistem Güvenliği

Aydogan KARABULUT
aydogan@nil.com.tr
(Ağ Sistemleri - Güvenlik)
 


Web Tabanlı Eğitim Materyali İçerisinde İnternet Üzerinden Görüntü Aktarımı

Yasemin YİĞİT
Orta Doğu Teknik Ünivesitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
gulbahar@metu.edu.tr
M.Yaşar ÖZDEN
Orta Doğu Teknik Ünivesitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
myozden@tutor.fedu.metu.edu.tr

 
İnternet Aracılığıyla Uzaktan Öğretim Modeli

Ali YAZICI
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
ayazici@man.metu.edu.tr
İrfan ALTAŞ
Charles Sturt Üniversitesi İnformasyon Bölümü
iatlas@csu.edu.au
 
"Intrusion Detection" Ağa Düzenlenen Saldırıların Tespitinde İzlenecek Yöntemler

Ekrem ORAL
AGİS Ağ Güvenliği İletişim Sistemleri
ekrem@bir.net.tr
 
Belediyelerin İnternetleşmesi

Burak GÜNAL
Karaman Ltd. Şti.
bgunal@bigfoot.com
 
Siyasi Partilerin İnternetleşmesi

Burak GÜNAL
Karaman Ltd.Şti.
bgunal@bigfoot.com
 
Eğitim ve Öğretimde Uzaktan Erişim

Leyla Yekdane TOKMAN
Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
lytokman@anadolu.edu.tr
 


Afetonline.org Projesi

Afetonline Ekibi Adına
Mehmet ONARCAN
rotaract.turkey@mailcity.com

 
Eğitimde Bilgisayar Kullanımı:Bir Eğitimcinin Tecrübeleri

Melda N. YILDIZ
University of Massachusetts
myildiz@educ.umass.edu
 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün İntranet ve Bilgisayar Destekli Sistemleri

Mehmet ÇAĞLAR
Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri
mcaglar@meteor.gov.tr
 


Girişimcilik Sanal Eğitimi

Betül İĞDELİGÜVENÇ
GOSGEB Girişimcilik Enstitüsü
betul@kosgeb.gov.tr

 
Fen Öğretim Metodları Dersinde Telekomünikasyon Teknolojileri Kullanımının
Öğrencilerin Bilgisayarlara ve Elektronik İletişime Karşı Eğilimlerine Etkileri

Gülşen BAĞCI KILIÇ
Indiana Üniversitesi
gkilic@indiana.edu
 
Bilgiye Ulaşmanın ve Onu Kullanmanın Vazgeçilmez Ağırlığı: Internet

Doğan KÖKDEMİR
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
kokdemir@baskent.edu.tr
 
Sanal Ortamlarda Gerçek İlişkiler: Kişilerarası İlişkiler Kuramlarının Yeni Test Alanı

Doğan KÖKDEMİR
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
kokdemir@baskent.edu.tr
 
Ulusal Veritabanları ve Ulusal Veritabanlarının Kullanımında, Yönlendirilmesinde İnternetin Önemi

Halil SÖGÜT
İşlem Şirketler Grubu
hsogut@islem.com.tr
 
Web Tarayıcı Güvenlik Uyarı Sistemi

Alpay ERDEM, Kıvanç DİNÇER
Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
aerdem @baskent.edu.tr
kdincer @baskent.edu.tr
 
Quick Look Database (OLD): Utilizing The Internet for The Maintenance of Theus Air Force C-5 Aircrafts

İsmail ÇİÇEK
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi
icicek@onboard-software.com
 
Ağ Bağlantılı Uygulamaların Akıllı Bileşenler ile Yeteneklerini Artırmak

Bora İ. KUMOVA
Bilgisayar Müh. Böl., Dokuz Eylül Üniversitesi
kumova@cs.deu.edu.tr
 
Internet Hatlarında Verimliliğin Artırılması

Çağrı YÜCEL
Koç Üniversitesi, Akademik Bilişim Yöneticisi
 
İnternet ve Sivil Toplum Örgütleri

M. Hakan ÇETİNER (hcetiner@depremfelaketi.org)
Çiğdem GENCEL
(cgencel@depremfelaketi.org)
 
İnternet Üzerinden Eğitimsel Amaçlı Olarak Hazırlanmış Web Sitelerinin Yönetimi

Murat YILMAZ
Gantek Ankara
murat@ankara.gantek.com.tr
 
Bilişim Çağında Asenkron Eğitim Ağlarının Konumu

Seren BAŞARAN

sbasaran@ii.metu.edu.tr
Bengisu Tulu, bengisu@euclid.ii.metu.edu.tr
 
İnternet Üzerinde Dünya Basını

Kadir CANLI, Adem AYDIN
 
İnternet Ağı Yönetimi,  Bileşenleri ve Önemi

Nur Zincir HEYWOOD
Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, Bornova
 
Kütüphaneler Arası Konsorsiyum Çalışmaları
B. KARASÖZEN
ODTÜ
bulent@metu.edu.tr
 
Java ile Programlama

Murat YILMAZ
Gantek Ankara
murat@ankara.gantek.com.tr
 
Marmara Bölgesinde Deprem Bilişim sistemi
Ekmel Ertan
eertan@superonline.com
 


Bilgi Güvenliği Semineri
Süleyman KONDAKÇI
TÜBİTAK
kondakci@mam.gov.tr

 


İnternet Tabanlı Veri Paylaşımı ve Tasarımcı, Yüklenici ve Kullanıcı Üçgeni

Ozan Önder ÖZENER
İTÜ Mimarlık Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi
ozan@arch.itu.edu.tr

 
İnternet Üzerinden Yer-Zaman Bağımsız Eğitim'de Çoklu-Ortam Uygulamalarının Kullanımı
M. Hakan ÇETİNER, Çiğdem GENCEL, Y. Murat ERTEN

ODTÜ Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri ABD
hakan@ii.metu.edu.tr, cgencel@ii.metu.edu.tr, erten@ii.metu.edu.tr
  TELEFON ŞEBEKELERİ ÜZERİNDEN İNTERNET'E ERİŞEBİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI
Necdet Atabarut

Rumeli Net
necdet.atabarut@rumeli.net