Türkiye'de İnternet Konferansları: 1995| 1996| 1997| 1998| 1999| 2000| 2001| 2002| 2003| 2005| 2006| 2007| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 | 2014 | 2015                   21. Türkiye'de İnternet Konferansı

3-5 Kasım 2016

TED Üniversitesi
Kolej , Ankara


Türkiye'de Internet ile ilgili grupları biraraya getirerek İnternet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, gelistirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri her yıl yapılan, ulusal boyutta bir konferans düzenlenmistir. Konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet edilmektedir. Konferans kayıt olan dinleyicilere açıktır ve ücretsizdir.

Bu yıl "4. Sanayi Devrimi", "İnternet Ekonomisi", "Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi", "İnternet ve Demokrasi", "Mobil Ağlar", "Sosyal Ağlar", "Yeni Medya", "Siber Güvenlik", "Bireysel Güvenlik ve Mahremiyet", "Medya/Bilgi Okuryazarlığı" konuları öne çıkacaktır. Türkiye İnternetinin temel ve güncel konularını kapsayan panel ve oturumlar yapılacaktır. İnternet Başarı öykülerini anlatan oturumlar da planlanmaktadır. Bilgi Toplumu, İnternet ve Güncel sorunların tartışılacağı oturumlar ve geniş toplum kesimlerine hitab edecek seminerler planlanmaktadır.

Kabul Edilen Öneriler | Çerceve Program | Ayrıntı Program : html | pdfAçılış Konuşması: html | pdf | odt | doc

Etkin Katılım Çağrısı html | pdf (kısa form) | pdf (uzun form)
Yazarlar İçin | Örnek Bildiri pdf | doc | odt

Kurullar: DDK | Düzenleme | Yerel Düzenleme | Program

Bildiri, Seminer, Çalışma Grubu/panel önerisi için: http://openconf.inet-tr.org.tr/
Son Bildiri gönderme tarihi: 1 Ekim 2016 . Bireysel Katılım için Kayıt http://inet-tr.tedu.edu.tr/

İletisim: bilg...@inet-tr.org.tr

Sponsorlar ve Destekleyen Kurumlar

[lkd]     [alt_bil]             [tetam]
 
[turksat]                 [ulakbim]                 [isoc-tr]